AERODROMI CRNE GORE DONIRALI 200 LITARA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU

09.04.2020 Aerodromi donacija

Borba protiv korona virusa je ojačana i sa 200 litara sredstava za dezinfekciju koju su donirali JP „Aerodromi Crne Gore“. Predstavnik ove kompanije, Dragan Radulović je uručio donaciju kolašinskoj lokalnoj upravi.

Milosav Bulatović, predsjednik opštine se zahvalio na donaciji kojom je još jednom potvrdjena društvena odgovornost „Aerodroma Crne Gore“.

Sredstva za dezinfekciju su i tražena i potrebna u ovim danima borbe protiv korona virusa. Zbog toga smo zahvalni na ovoj pomoći koja potvrduje da je Crna Gora jedan organizovani tim u izazovima protiv korona virusa. Solidarnost i humanizam su nam neophodni na svim nivoima jer je ovo bitka u kojoj niko ne smije da zakaže, istakao je Bulatović.

Potvrdjeno je da su u kolašinskoj opštini realizovane preporuke Vlade o uplati polovine plata NKT-u. Obustavljene su sve varijabile i naknade po osnovu članstva u komisijama i ostalim radnim tijelima. Šest opštinskh funkcionera, menadžer opštine, seketar Sekretarijata za zaštitu životne sredine su uplatili pola plate NKT-u. Ostali visoko-rukovodni kadar je, zajedno sa ostalim zaposlenim u lokalnoj upravi, uplatio sredstva opštinskoj organizaciji Crvenog krsta.