Mjesne zajednice

Vranještica

Đukić​ Radoslav

tel: 069 412 022
PIB: 02853043
Žiro račun: 510-208604-72

Sela

Rakočević Radosav

tel: 069 294 157
PIB: 11027865
Žiro račun: 510-36121-26

Rečine

Šćepanović Predrag

tel: 069 284 586
PIB: 11022863
Žiro račun: 510-94815-96

Prekobrđe

Rakočević Duško

tel: 067 209 333
PIB: 11027881
Žiro račun: 510-28090-63

Gornja Morača

Laketić Snežan

tel: 069 467 704
PIB: 11027903
Žiro račun: 510-97634-78

Manastir Morača

Radović Labud

tel: 067 537 744
PIB: 02028310
Žiro račun: 510-94839-24

Liješnje

Bulatović Nenad

tel: 066 151 386
PIB: 02028905
Žiro račun: 510-96107-03

Velje Duboko

Drašković Budislav

tel: 067 557 026
PIB: 02027917
Žiro račun: 510-91148-39

Mateševo

Milošević Radoslav

tel: 069 812 815
PIB: 02025132
Žiro račun: 510-96115-76

Crkvine

Medenica Dragoljub

tel: 069 015 662
PIB: 02032171
Žiro račun: 510-20650-73

Lipovo

Bulatović Milorad

tel: 069 019 398
PIB: 02030624
Žiro račun: 510-204880-89

Bakovići

Šuković Dušan

tel: 068 858 751
PIB: 11027920
Žiro račun: 510-54027-46

Vlahovići-Bulatovići

Bulatović Duško

tel: 069 230 414
PIB: 11018149
Žiro račun: 535-16558-69

Svrke - Trnovica

Dulović Vladimir

tel: 069 688 818
PIB: 11027946
Žiro račun: 510-93939-08

Rovačko Trebaljevo

Bulatović Damjana

tel: 068 258 278
PIB: 11020291
Žiro račun: 535-144835-37

Lipovska Bistrica

Todorović Nenad

tel: 068 858 767
PIB: 02245949
Žiro račun: 535-18763-50

Međuriječje

Petričić Dragiša

tel: 066 103 583
PIB: 02022184
Žiro račun: 510-135582-15

Mrtvo Duboko i Granica

Bulatović Branko

tel: 069 224 155
PIB: 02969033
Žiro račun: 510-203266-81

Blatina

Šuković Radmila

tel: 068 101 520
PIB: 11054021
Žiro račun: 510-108463-86

Bare Kraljske

Labović Milovan

tel: 069 827 754
PIB: 11027938
Žiro račun: 510-111501-90

Babljak

Puletić Miodrag

tel: 068 653 654
PIB: 11027890
Žiro račun: 540-12906-33

Drijenak

Pejović Branko

tel: 068 628 915
PIB: 02926881
Žiro račun:

Sjerogošte

Marković Mladen

tel: 068 509 203
PIB: 11027954
Žiro račun: 510-201514-02

Moračko Trebaljevo

Rakočević Marko

tel: 068 798 840
PIB: 11036333
Žiro račun: 510-209048-98