Slobodan pristup informacijama

Spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima

Spisak funkcionera i njihovih zarada

Služba predsjednika

Služba Glavnog administratora

Sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Služba Skupštine

Služba zaštite

Komunalna policija

Služba menadžera Opštine