Budžet za građane

Budžet za građane 2022. godine

Budžet za građane 2021. godine

Budžet za građane 2020. godine

Budžet za građane 2019. godine


Izvještaji i odluke

2022

Izvještaji za III kvartal 2022. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 30.09.2022

Izvještaji za II kvartal 2022. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 30.06.2022

Izvještaj eksternog revizora o Predlogu završnog računa Budžeta Opštine Kolašin za 2021. godine

Odluka o usvajanju Završnog računa budžeta opštine Kolašin za 2021. godinu

Izvještaji za I kvartal 2022. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 31.03.2022

Odluka o Budžetu Opštine Kolašin za 2022. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u SO Kolašin za 2022. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Kolašin za 2022.godinu

2021

Portfolio duga Opštine Kolašin 31.12.2021

Nacrt Budžeta za 2022. godinu

Izvještaji za III kvartal 2021. godine

Izvještaj eksternog revizora o Predlogu završnog računa Budžeta Opštine Kolašin za 2020. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 30.09.2021

Izvještaji za II kvartal 2021. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 30.06.2021

Odluka o usvajanju Završnog računa budžeta opštine Kolašin za 2020. godinu

Izvještaji za I kvartal 2021. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 31.03.2021

Odluka o Budžetu Opštine Kolašin za 2021. godinu

2020

Portfolio duga Opštine Kolašin 31.12.2020

Nacrt Budžeta za 2021. godinu

Portfolio duga Opštine Kolašin 30.09.2020

Izvještaji za III kvartal 2020. godine

Izvještaj eksternog revizora o Predlogu završnog računa Budžeta Opštine Kolašin za 2019. godine

Završni račun Opštine za 2019. godine

Izvještaj kontrolne revizije DRI

Izvještaji za II kvartal 2020. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 30.06.2020

Izvještaji za I kvartal 2020. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 31.03.2020

Odluka o visini budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u SO Kolašin za 2020. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Kolašin za 2020. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Kolašin za 2020.godinu

2019

Portfolio duga Opštine Kolašin 31.12.2019

Izvještaji za III kvartal 2019. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 30.09.2019

Polugodišnji izvještaji 2019. godine

Izvještaji za I kvartal 2019. godine

Portfolio duga Opštine Kolašin 30.06.2019

Portfolio duga Opštine Kolašin 31.03.2019

Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Budžeta Opština Kolašin za period od 01.01.2019 do 30.06.2019. godine

Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Kolašin za 2019. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Kolašin za 2019. godinu

Nacrt budžeta za 2019. godinu

Odluka o visini sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini Opštine Kolašin za 2019.godinu

Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kolašin za period januar-mart 2019. godine

Odluka o visini budžetskih sredstava namijenjenih za finanasiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini Opštine Kolašin za period 01.01.2019. do 31.03.2019.

2018

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Kolašin za 2018. godinu

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 09.07.2018. – 31.12.2018. godine

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2018. godinu

2017

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2017. godinu

Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2017. godinu

2016

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Kolašin za 2016. godinu

2015

Zaključak Nacrta Budžeta za 2015.godinu, Program Javne rasprave za Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2015.godinu i Nacrt Odluke o Budžetu za 2015.godinu

2014

Odluka o Budžetu Opštine Kolašin za 2014.godinu

2013

Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Kolašin za 2013.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2013.godinu