Ognjen Šćepanović

sekretar Skupštine Opštine Kolašin

Grb Kolaina