Sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Evidencija rešavanja po zahtjevima za pristup informacijama

2024

2023

2022

2021

2020

2019