Objavljeni ugovori

2018

Ugovor o djelu br. 04-1649 – Jakovljević Bojan

Protokol o izmirenju obaveza Opštine Kolašin po osnovu Ugovora o reprogramu br. 02-1362 – Ministarstvo finansija Crne Gore

Ugovor o djelu br. 02-1347 – Pavlović Živan

Ugovor o realizaciji javnog rada >>Radovi na uređenju park šume Dulovina<< br. 05-899/2 – ZZZCG, NVO “Natura”

Ugovor o poslovnoj saradnji br. 04-1277 – MS ,,Mišel” d.o.o

Ugovor o realizaciji javnog rada >>Uređenje Botaničke bašte Dulovina i rad na održavanju eksperimentalnih parcela za gajenje lincure u Kolašinu<< br. 05-900/2 – ZZZCG, NVO “Natura”

Ugovor o nabavci i isporuci robe br. 02-486/15 – “G TECH” d.o.o

Ugovor o prevozu br. 04-785 – Beppler & Jacobson Montenegro d.o.o

Ugovor o prevozu br. 04-548 – Beppler & Jacobson Montenegro d.o.o

Ugovor o zakupu svetlećih površina (CITY LIGHT) br. 02-487 – DOO “York Hotels and Resorts”

Ugovor o preuzimanju i smiještaju pasa lutalica br. 02-272 – DOO “Komunalno” Berane

Ugovor o razgraničenju troškova br. 02-207 – Uprava za imovinu

2017

Ugovor o djelu br. 02-4310 – Šćepanović Velimir

Ugovor o djelu br. 02-4309 – Šćepanović Velimir

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljišta br. 02-4267 – Tobacco_S_Press

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljišta br. 02-4266 – Tobacco_S_Press

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljišta br. 02-4261 – Živkovic Stevan

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljišta br. 02-4181 – Popović Aleksandar

Aneks br.3 Ugovora o zakupu zemljista br. 02-4180 – DOO Finish

Ugovor br. 04-4081 – Ski Resort Kolasin 1450

Protokol o saradnji

Aneks br.4 ugovor o zakupu zemljišta br. 02-3784 – Lutrija CG

Ugovor o djelu br. 02-3690 – Pavlović Živan

Ugovori o stipendiranju

Sporazum o realizaciji javnih radova od lokalnog značaja br .02-3022/7 – NVO Natura

Aneks sporazuma o realizaciji javnog rada Neka bude čisto za 2017.god. br. 02-3008

Ugovor o djelu br. 02-2428 – Pavlović Živan

Ugovor o prevozu br. 04-2442 – ZRK Budućnost

Ugovor o volontiranju br. 02-2403 – Radović Aleksandar

Ugovor o otplati kredita br. 02-2249 – DIGH fond

Ugovor o djelu br. 04-1511 – Jakovljević Bojan

Ugovor o sufinansiranju projekata od značaja za razvoj kulture na sjeveru CG – Ministarstvo kulture

Ugovor o razgraničenju troškova br. 02-955 – Uprava za imovinu

Ugovor o prevozu br. 04-408 – Beppler & Jacobson Montenegro

Ugovor o snadbijevanju el. energijom br. 02-127/2 – EPCG

Ugovor o uređenju međusobnih obaveza br. 02-103 – Crnogorski Telekom A.D

2016

Aneks br.1 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-3177 – Bešić Nenad

Ugovor o kupoprodaji softvera br.04-3809 – Abakus engineering doo

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2586 – Bulatović Vera

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-3022 – Popović Aleksandar

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2436 – DOO Finish

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2437 – Živković Stevan

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-3035 – Lutrija Crne Gore

Ugovor o zakupu svetlećih površina (city light) br. 02-3161 – DOO Beppler & Jacobson Montenegro

Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite lica i imovine br. 02-3073 – Securitas Montenegro

Ugovor o stipendiranju br. 02-2772/2 – Jelić Andrijana

Ugovor o stipendiranju br. 02-2770/2 – Vuković Jelka

Ugovor o stipendiranju br. 02-2769/2 – Vlahović Darinka

Ugovor o stipendiranju br. 02-2768/2 – Bulatović Jelica

Ugovor o stipendiranju br. 02-2767/2 – Vuković Miodrag

Ugovor o stipendiranju br. 02-2765/2 – Rakočević Tijana

Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbedjenja imovine, zaposlenih lica i zgrade Opštine Kolašin br. 02-2650/12 – DOO BB SECURITY

Ugovor o donaciji br. 02-2722 – EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT doo

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2439 – Tabacco S Press

Aneks br.2 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-2438 – Tabacco S Press

Ugovor o razgraničenju troškova br. 02-332/2 – Uprava za imovinu

Ugovor o djelu br. 02-2566 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2565 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2564 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2563 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2562 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2561 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2560 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2559 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2558 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite lica i imovine br. 02-2501 – Securitas Montenegro

Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite lica i imovine br. 02-2413 – Securitas Montenegro

Ugovor o djelu br. 02-2195/11 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/10 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/9 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/8 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite lica i imovine br. 02-2378 – Securitas Montenegro

Ugovor o djelu br. 02-2195/7 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/4 – Radoje Puletić i Marko Radojev Puletić

Ugovor o djelu br. 02-2195/6 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o djelu br. 02-2195/5 – Pavlović Živan

Ugovor o djelu br. 02-2195/2 – Radoje Puletić i Marko Radojev Puletić

Ugovor o djelu br. 02-2195/3 – Nikola Bulatović i Mojsije Nikolin Bulatović

Ugovor o otkupu umjetničkog djela br.02-2123 – Šćepanović Miodrag

Ugovor o djelu br. 02-2077 – Jeknić Momčilo

Aneks br.1 Ugovora o zakupu zemljišta br.02-3035 – Lutrija Crne Gore

Sporazum o realizaciji javnog rada ,,Neka bude čisto za 2016. god” br. 02-1478

Ugovor o zakupu zemljišta br. 02-2255 – Medenica Dalibor

Ugovor o zakupu zemljišta br. 02-2261- Šćepanović Andjela

Ugovor o zakupu zemljišta br, 02-2256 – Šćepanović Vanja

Ugovor o preuzimanju i smještaju pasa lutalica br. 02-918

2015

03010-14918/3 – Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog digitalnog certifikata

04-3273 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3274 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3275 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3276 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3277 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3292 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3293 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3294 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3295 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3296 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3297 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3298 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3299 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3300 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3301 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3302 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3303 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3304 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

04-3305 Sporazum o otpisu kamata – EPCG A.D. Nikšić

Ugovor o razgranicenju troškova imeđu Opštine Kolašin i Ministarstva finansija – Uprava za imovinu

Ugovor o reprogramu poreskog duga Opštine Kolašin

Ugovor o regulisanju medjusobnih odnosa po osnovu realizacije sanacionog plana Opštine Kolašin uz kreditno zaduzenje uz drzavnu garanciju

2014

Ugovor o prikljucenju na distributivni sistem električne energije

Ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje – Odbojkaški klub ,,Gorštak”

Ugovor o dodjeli sredstava za sufinansiranje – Bulatović Ivana

Aneks ugovora izmedju Opštine Kolašin i ,,Dekor company”

Privremena situacija br.1 – Nadzor radova na projektu ,,Jačanje turističke infrastrukture u Kolašinu”

Ugovor o ustupanju na korišćenje objekata i zemljišta – Udruženje penzionera Kolašin

Ugovor o djelu – ,,Fidija”

Prva privremena situacija – ,,MG-INVEST” D.O.O

Ugovor o zakupu zemljišta – Medenica Dalibor

Ugovor o zakupu zemljišta – Šćepanović Andjela

Ugovor o poslovnoj saradnji – Društvo prijatelja Kolašina

Ugovor o odlaganju obaveza – Bulatović Milun

Ugovor o osiguranju života zaposlenih – ,,Atlas life”

Okončana situacija – sanacija Crkve ,,Svete Trojice”

Ugovor o zakupu svetlećih površina – JA@TEEVEE

Ugovor o zakupu zemljišta – Bulatović Dobrinka

Ugovor o održavanju komunalne infrastrukture na području opštine Kolašin

Ugovor o odlaganju obaveza – Rašović Mileta

Ugovor o zakupu svetlećih površina (city light) – JA@TEEVEE 2

Ugovor o odlaganju obaveza – Vlahović Veselin

2013

Ugovor o zimskom održavanju saobraćajnica – JP ,,Komunalno”

Ugovor o zakupu svetlećih površina (city light) – CKB A.d Podgorica

Ugovor o razgraničenju troškova – Uprava za imovinu

Ugovor o kupoprodaji starog željeza – Puletić Radoje

Ugovor o građenju – ,,MG-Invest” D.O.O

Aneks br.1 ugovora o kreditu – Investiciono-razvojni fond CG

Aneks i ugovor o dugoročnom kreditu – Atlas banka

Aneks i ugovor o dugoročnom kreditu – Atlas banka 2

Objavljeni ugovori iz ranijeg perioda