Sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja

Dragana Šćepanović - Sekretarka Sekretarijata

Sekretarijat za društvene djelatnosti,poslove opšte uprave i kadrovska pitanja vrši poslove uprave koji se odnose na:

 1. Ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 2. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti i zaštita ljudskih i manjinskih prava;
 3. Zaštitu starih, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih kategorija stanovništva;
 4. Uređivanje i obezbjeđivanje uslova za razvoj kulture i zaštitu kulturnih dobara kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj kulture u Opštini u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim oblastima razvoja kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog amaterizama; vođenje registra, zaštitu i održavanje spomenika kulture i spomen-obilježja; izradu programa podizanja spomen-obilježja; organizovanje kulturnih manifestacija i druge poslove u oblasti kulture;  
 5. Iniciranje i podrška mjerama u oblasti primarne zdravstvene zaštite;
 6. Iniciranje i podršku mjerama u oblasti obrazovanja;
 7. Stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana;
 8. Dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta; izrada programa finansiranja aktivnosti u sportu i sportskih manifestacija;
 9. Upravne i druge poslove koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u obrazovne programe;
 10. Izradu lokalnog plana akcije za djecu, mlade, praćenje realizacije utvrđenih mjera i pripremu izvještaja;
 11. Dodjelu stipendija svršenim učenicima srednjih škola, kao i podsticanje daljeg školovanja talentovane i nadarene djece;
 12. Izradu propisa o mjesnim zajednicama i poslove vezane za osnivanje i rad mjesnih zajednica;
 13. Administrativno-tehničke poslove za rad mjesnih zajednica;
 14. Izradu propisa o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, saradnji sa nevladinim organizacijama, učešću predstavnika građana i NVO-a u radu skupštine;
 15. Izradu propisa koji se odnose na zarade službenika i namještenika i drugih propisa iz ove oblasti;
 16. Upravljanje ljudskim resursima i vođenje propisane kadrovske evidencije;
 17. Postupak zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih;
 18. Ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa;
 19. Izdavanje radnih i volonterskih knjižica;
 20. Organiziciono-tehničke poslove u vezi sa sprovođenjem izbora,
 21. Izradu i sprovođenje propisa koji se odnose na upotrebu pečata;
 22. Vođenje evidencije nevladinih organizacija za teritoriju Opštine;
 23. Kancelarijsko poslovanje;
 24. Poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave;
 25. Poslove osiguranja službenika i imovine Opštine;
 26. Poslove javnih nabavki, u skladu sa zakonom;
 27. Poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske poslove; poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine; poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe; poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija;
 28. Pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 29. Pripremu izvještaja o stanju u oblasti, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
 30. Upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;  
 31. Druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Zahtjevi i obrasci

Šćepanović Dragana
Sekretarka Sekretarijata
mail: opstauprava@opstinakolasin.me
Nedić MirosavaSamostalna savjetnica I za usklađivanje propisa
mail: mirosava.nedic@opstinakolasin.me
Bulatović AnaSamostalna savjetnica I za društvene djelatnosti
mail: ana.bulatovic@opstinakolasin.me
Grujić SvetlanaSamostalna savjetnica I za kadrovske poslove
mail: svetlana.grujic@opstinakolasin.me
Drašković MirelaSamostalna savjetnica I za opštu upravu
mail: mirela.draskovic@opstinakolasin.me
Puletić KatarinaSamostalna savjetnica II za podršku ranjivim grupama
mail: katarina.puletic@opstinakolasin.me
Radović OliveraSamostalni referent za poslove matičara i mjesnih samouprava
mail: olivera.radovic@opstinakolasin.me
Grujić TatjanaSamostalna referentkinja-upisničarka
mail: tatjana.grujic@opstinakolasin.me
Milošević MilevaViša referentkinja – upisničarka
mail: mileva.milosevic@opstinakolasin.me
Vujisić MarijaSavjetnik I za poslove arhive
mail: marija.vujisic@opstinakolasin.me
Adžić ŽeljkaViša referentkinja – arhivarka
mail: zeljka.adzic@opstinakolasin.me
Račić DraganaViša referentkinja – arhivarka
mail: dragana.racic@opstinakolasin.me
Rakočević RadosavViši referent – arhivar
mail: radosav.rakocevic@opstinakolasin.me
Bulatović DarkoViši referent – vozač
Vujadinović NikolaSamostalni referent – portir
Pejović BrankoReferent – domar
Drašković LjiljanaNamještenica – higijeničarka
Milošević MilkaNamještenica – higijeničarka
Krković RadovanViši referent – radnik na obezbeđenju
Bulatović DragicaViša referentkinja – domarka
Lakicević RadomirSamostalni referent – portir
Đokic VesoSamostalni referent za poslove matičara i mjesnih samouprava
Vujisić GospavaSamostalna referentkinja za poslove matičara i mjesnih samouprava
Vlahović SenkaViša referentkinja – kurirka