Planska dokumenta

Plansku dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma na web adresi : http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=KL

 

 

Izvještaji

 

 

Nacrt ID PUP-a Kolašin

Planirano stanje (grafički dio)

 

Generalne razrade (grafički dio)

 

Primjedbe i sugestije sa prethodnog učešća javnosti na koncept ID PUP-a 10.08.2020

___________________________________________________________________________________

Program privremenih objekata na teritoriji Opštine kolašin

 

___________________________________________________________________________________

 

Detaljni urbanistički plan – Centar:

 

Detaljni urbanistički plan Breza:

 

Detaljni urbanistički plan Industrijska zona:

 

Detaljni urbanistički plan Smajilagića Polje:

 

Detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1450”:

 

Detaljna razrada lokaliteta “Kolašin 1600”:

 

Detaljna razrada lokaliteta Komovi:

 

Lokalna studija lokacije Barutana:

 

Lokalna studija lokacije Barutana 2:

 

Lokalna studija lokacije Bašanje brdo

 

Lokalna studija lokacije Crkvine

 

Lokalna studija lokacije Lipovo

 

Lokalna studija lokacije Biočinovići

 

Lokalna studija lokacije Jasen

 

Lokalna studija lokacije Jezerine II

 

Lokalna studija lokacije Paljevine

 

Lokalna studija lokacije Rijeka

 

Lokalna studija lokacije Smrčje

 

Lokalna studija lokacije Strelički Krš

 

Lokalna studija lokacije Trunića Do

 

Lokalna studija lokacije Žirci