Spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima


SLUŽBA PREDSJEDNIKA

Martinović VladimirPredsjednik
Ivanović Vasilije
Potpredsjednik
Bulatović Miodrag
Potpredsjednik
Šuković Radmila
Samostalna savjetnica II
Nada Janković
Samostalna referentkinja – tehnička sekretarica
Bojić Rada
Samostalna referentkinja – tehnička sekretarica
Bulatović Dragana
Referent za tehničku podršku
Živković Dalibor
Samostalni referent – vozač

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

Lašić LidijaGlavna administratorka
Reljić Mario
Viši savjetnik I
Šćepanović MarinaSamostalna referentkinja – tehnička sekretarica

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE OPŠTE UPRAVE I KADROVSKA PITANJA

Šćepanović Dragana
V.D. Sekretarka
mail: opstauprava@opstinakolasin.me
Nedić MirosavaSamostalna savjetnica I za usklađivanje propisa
mail: mirosava.nedic@opstinakolasin.me
Bulatović AnaSamostalna savjetnica I za društvene djelatnosti
mail: ana.bulatovic@opstinakolasin.me
Grujić SvetlanaSamostalna savjetnica I za kadrovske poslove
mail: svetlana.grujic@opstinakolasin.me
Drašković MirelaSamostalna savjetnica I za opštu upravu
mail: mirela.draskovic@opstinakolasin.me
Puletić KatarinaSamostalna savjetnica II za podršku ranjivim grupama
mail: katarina.puletic@opstinakolasin.me
Radović OliveraSamostalni referent za poslove matičara i mjesnih samouprava
mail: olivera.radovic@opstinakolasin.me
Grujić TatjanaSamostalna referentkinja-upisničarka
mail: tatjana.grujic@opstinakolasin.me
Milošević MilevaViša referentkinja – upisničarka
mail: mileva.milosevic@opstinakolasin.me
Vujisić MarijaSavjetnik I za poslove arhive
mail: marija.vujisic@opstinakolasin.me
Adžić ŽeljkaViša referentkinja – arhivarka
mail: zeljka.adzic@opstinakolasin.me
Račić DraganaViša referentkinja – arhivarka
mail: dragana.racic@opstinakolasin.me
Rakočević RadosavViši referent – arhivar
mail: radosav.rakocevic@opstinakolasin.me
Bulatović DarkoViši referent – vozač
Vujadinović NikolaSamostalni referent – portir
Pejović BrankoReferent – domar
Drašković LjiljanaNamještenica – higijeničarka
Milošević MilkaNamještenica – higijeničarka
Krković RadovanViši referent – radnik na obezbeđenju
Bulatović DragicaViša referentkinja – domarka
Lakicević RadomirSamostalni referent – portir
Đokic VesoSamostalni referent za poslove matičara i mjesnih samouprava
Vujisić GospavaSamostalna referentkinja za poslove matičara i mjesnih samouprava
Vlahović SenkaViša referentkinja – kurirka

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I EKONOMSKI RAZVOJ

Vuković VukSekretar
Grujić BobanSavjetnik I za preduzetništvo
Bulatović BrankaSamostalna referentkinja za finansije
Šćepanović DušanSamostalni savjetnik I za privredu i javne nabavke
Bulatović BorislavSamostalni savjetnik I za poljoprivredu
Lakićević MilankaViša referentica – dostavljač
Šćepanović VeliborSamostalni savjetnik I za imovinu
Šćepanović SenkaViša referentica – dostavljač
Šubara MilomirSamostalni savjetnik I za porez na nepokretnosti
Krneta NikolaSamostalni savjetnik III za informatiku i informacioni sistem
Rakočević TinaSamostalna referentica-tehnička sekretarica
Brajović MarijaSamostalna savjetnica II za turizam
Vuksanović NebojšaSamostalni referent-ekonom
Despotović Bojan

Mirković Žana

Abramović Vladimir

Pižurica Božidar

Šćepanović Milica

Rnković Aleksa

Bulatović Milosava

Bulatović Damjana

Matović Marko

Dožić Predrag


SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Rakočević LjiljanaSekretarka
Tatjana Bulatović
Samostalna savjetnica I
Teodora Šćepanović
Samostalna savjetnica III
Rovčanin MilijaSamostalni savjetnik II za izgradnju i kontrolu lokalnih puteva i saobraćaja
Rakočević SrećkoKomunalni inspektor I za stambeno – komunalne poslove
Ilinčić Marko
Viši savjetnik III
Bojana Lakićević
Samostalni savjetnik III

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Glavičanin MileSekretar
Grujić IvanaSamostalna savjetnica I za pejzažnu arhitekturu
Cvetković BalšaSamostalni savjetnik I za pravne poslove i upravni postupak
Milovan Vlahović
Samostalni savjetnik I za energetsku efikasnost
Bukilić Miodrag
Samostalni savjetnik I za upravljanje i nadzor nad zaštićenim područijem
Vlahović Sanja
Savjetnica I za informacione sisteme

SLUŽBA SKUPŠTINE

Bulatović Vasilije
Predsjednik skupštine
Vuković Anđela
Sekretarka skupštine
Bulatović DragoljubSamostalni savjetnik I – savjetnik predsjednika skupštine
Jeknić Sonja

Jovanović Marija


SLUŽBA ZAŠTITE

Bulatović Nemanja
Rukovodilac Službe
Bulatović MiljanVatrogasac-spasilac-vođa smjene
Vlahović MiroslavVatrogasac-spasilac-vozač
Minić ŽeljkoVatrogasac-spasilac-vođa smjene
Bulatović ZoranVatrogasac-spasilac-vozač
Đinović DuškoVatrogasac-spasilac-vozač
Bulatović IvanVatrogasac-spasilac-vozač
Bakić PetkoVatrogasac-spasilac-vozač
Bulatović RadoslavVatrogasac-spasilac-vođa smjene
Drašković NenadVatrogasac-spasilac-vozač

KOMUNALNA POLICIJA

Šćepanović Ana
Načelnica
Kljajić RankaSamostalna referentkinja – Komunalna policajka
Milikić LjuboSamostalni referent – Komunalni policajac
Radonjić SnežanaSamostalna referentkinja – tehnička sekretarka
Šuković BoškoKomunalni policajac
Vukićević Ranko
Samostalni referent – Komunalni policajac
Medojević Snežana

Rakočević Nikola