Spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima

 1. Bakić Petko – Predsjednik
 2. Vasilije Ivanović – Potpredsjednik
 3. Bulatović Miodrag – Potpredsjednik
 4. Grujić Ivana – VD Glavnog gradskog arhitekte
 5. Šuković Radmila – Samostalni savjetnik II
 6. Šćepanović Vladimir – Savjetnik III za pravne poslove
 7. Nada Janković – Samostalni referent-tehnička sekretarica kod potpredsjednika Ivanović Vasilija
 8. Bojić Rada – Samostalni referent-tehnička sekretarica kod potpredsjednika Bulatović Miodraga
 9. Dalibor Živković – Samostalni referent-vozač
 10. Bulatović Dragana – Referent za tehničku podršku
 1. Lašić Lidija – Glavni administrator
 2. Šćepanović Marina – Samostalni referent – tehnička sekretarica
 3. Reljić Mario – Viši savjetnik I za pravne poslove
 1. Bulatović Vasilije – Predsjednik skupštine
 2. Vuković Andjela – Sekretar skupštine
 3. Bulatović Dragoljub – Samostalni savjetnik I – savjetnik predsjednika skupštine
 4. Jovanović Marija – Savjetnik I za organizaciju i informisanje
 5. Jeknić Sonja – Samostalni referent – daktilograf
 1. Šćepanović Ana – V.D Načelnica
 2. Milikić Ljubo – Samostalni referent – komunalni policajac
 3. Čogurić Ranka – Samostalna referentkinja – komunalna policajka
 4. Radonjić Snežana – Samostalna referentkinja – tehnička sekretarica
 5. Vukićević Ranko – Samostalni referent – komunalni policajac
 6. Medojević Snežana – Samostalna referentkinja – komunalna policajka
 7. Rakočević Nikola – Viši namještenik II – komunalni redar
 1. Boško Šuković – V.D Komandira Službe zaštite i spašavanja
 2. Nemanja Bulatović – Savjetnik I za administrativno-tehničke poslove
 3. Brković Miodrag – Vođa smjene, vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 4. Bulatović Miljan – Vođa smjene, vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 5. Bulatović Ivan – Vođa smjene, vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac
 6. Đinović Duško – Vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 7. Begović Ivan – Vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 8. Bulatović Miladin – Vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 9. Obrenović Dragan – Vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 10. Jelić Jovan – Vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 11. Drgaović Milovan – Vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 12. Željko Minić – Vođa smjene, vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac
 13. Nenad Drašković – Vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 14. Vlahović Miroslav – Vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 15. Drašković Miloš – Vatrogasac-spasilac-vozač (operativni izvršilac)
 1. Šćepanović Dragana – V.D. Sekretarka
 2. Nedić Mirosava – Samostalna savjetnica I za usklađivanje propisa
 3. Bulatović Ana – Samostalna savjetnica I za društvene djelatnosti
 4. Grujić Svetlana – Samostalna savjetnica I za kadrovske poslove
 5. Drašković Mirela – Samostalna savjetnica I za opštu upravu
 6. Puletić Katarina – Samostalna savjetnica I za podršku ranjivim grupama
 7. Radović Olivera – Samostalni referent za poslove matičara i mjesnih samouprava
 8. Grujić Tatjana – Samostalna referentkinja-upisničarka
 9. Milošević Mileva – Viša referentkinja – upisničarka
 10. Vujisić Marija – Savjetnik I za poslove arhive
 11. Adžić Željka – Viša referentkinja – arhivarka
 12. Račić Dragana – Viša referentkinja – arhivarka
 13. Rakočević Radoslav – Viši referent – arhivar
 14. Bulatović Darko – Viši referent – vozač
 15. Vujadinović Nikola – Samostalni referent – portir
 16. Pejović Branko – Referent – domar
 17. Drašković Ljiljana – Namještenica – higijeničarka
 18. Milošević Milka – Namještenica – higijeničarka
 19. Krković Radovan – Viši referent – radnik na obezbeđenju
 20. Bulatović Dragica – Viša referentkinja – domarka
 21. Lakicević Radomir – Samostalni referent – portir
 22. Đokic Veso – Samostalni referent za poslove matičara i mjesnih samouprava
 23. Vujisić Gospava – Samostalna referentkinja za poslove matičara i mjesnih samouprava
 24. Vlahović Senka – Viša referentkinja – kurirka
 1. Vuković Vuk – Sekretar
 2. Grujić Boban – Savjketnik I za preduzetništvo
 3. Bulatović Branka – Viši savjetnik III mlađi računovođa
 4. Šćepanović Dušan – Samostalni savjetnik I za privredu/ službenik za javne nabavke
 5. Bulatović Borislav – Rukovodilac odjeljenja za budžet i trezor – rukovodilac jedinice za računovodstvo
 6. Lakićević Milanka – Viša referentkinja- dostavljač
 7. Šćepanović Velibor – Samostalni savjetnik I za imovinu
 8. Šćepanović Senka – Viša referentkinja – dostavljač
 9. Šubara Milomir – Samostalni savjetnik I za porez na nepokretnosti
 10. Krneta Nikola – Samostalni savjetnik II za informatiku i informacioni sistem
 11. Rakočević Tina – Samostalna referentkinja – tehnička sekretarka – arhivarka
 12. Brajović Marija – Samostalna savjetnica I za turizam
 13. Vuksanović Nebojša – Samostalni referent – ekonom
 14. Despotović Bojan – Samostalni savjetnik II za biljnu proizvodnju
 15. Mirković Žana – Samostalna savjetnica III za stočarsku proizvodnju
 16. Abramović Vladimir – Inspektor II poreski inspektor
 17. Pižurica Božidar – Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa opštine
 18. Rnković Aleksa – Samostalni referent za imovinu
 19. Šćepanović Milica – Samostalna savjetnica III za lokalne javne prihode
 20. Bulatović Milosava – Samostalna savjetnica I za razvoj i implementaciju projekata
 21. Bulatović Damjana – Samostalna savjetnica II za implementaciju projekata
 22. Matović Marko – Inspektor III –turistički inspektor
 23. Dožić Predrag – Viši namještenik – vozač
 1. Ljiljana Rakočević – Sekretarka
 2. Tatjana Bulatović – Samostalna savjetnica I za planiranje prostora i izgradnju objekata
 3. Teodora Šćepanović – Samostalna savjetnica III
 4. Rovčanin Milija – Samostalni savjetnik II za izgradnju i kontrolu lokalnih puteva i saobraćaja
 5. Marko Ilinčić – Viši savjetnik III
 6. Srećko Rakočević – Samostalni savjetnik I
 7. Bojana Lakićević – Samostalna savjetnica III
 1. Mile Glavičanin – Sekretar Sekretarijata
 2. Balša Cvetković – Samostalni savjetnik I za pravne poslove i upravni postupak
 3. Milovan Vlahović – Samostalni savjetnik I za energetsku efikasnost
 4. Sanja Vlahović – Savjetnica I za informacione sisteme