Kontakt

Predsjednik Opštine

Milosav Bato Bulatović

tel: 020 865 760
e-mail: kolasin.predsjednik@gmail.com

Kabinet predsjednika Opštine

Janković Nada

Tehnička sekretarica

tel: 068/830-704
e-mail: kolasin.predsjednik@gmail.com

Šuković Radmila

Viši savjetnik III u Službi Predsjednika

tel: 068/101-520
e-mail: kolasin.predsjednik@gmail.com

Potpredsjednici

Bojan Kuburović

tel: 067/577-611
e-mail: kubura@t-com.me

Danilo Medenica

tel: 069/894-448
e-mail:

Predsjednik Skupštine

Milan Đukić

tel: 067/591-828
e-mail: kolasin.skupstina@gmail.com

V.D. Sekretara Skupštine

Ognjen Šćepanović

tel: 068/898-803
e-mail: kolasin.skupstina@gmail.com

V.D. Glavnog administratora

Lidija Lašić

tel: 068/898-803
e-mail: kolasin.skupstina@gmail.com

V.D. Menadžer Opštine

Veljo Jovanović

tel: 067/560-670
e-mail: menadzer@opstinakolasin.me

V.D Sekretara za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

Dragan Bulatović

tel: 067 541 116
e-mail: kolasin.privreda@gmail.com

V.D Sekretarke za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj

Ljiljana Rakočević

tel: 068/898-807
e-mail: kolasin.urbanizam@gmail.com

V.D Sekretara za zaštitu životne sredine

Mile Glavičanin

tel: 068/064-007
e-mail: mile.glavicanin@opstinakolasin.me

Komunalna policija

/

tel: /
e-mail: /

V.D komandira službe zaštite

Željko Darmanović

tel: 069 067 193
e-mail: sluzbazastite@opstinakolasin.me