Kontakti

Predsjednik Opštine

Petko Bakić

tel: 020 865 760
e-mail: kolasin.predsjednik@gmail.com

Služba predsjednika Opštine

Šuković Radmila

Viši savjetnik III u Službi Predsjednika

tel: 068/101-520
e-mail: kolasin.predsjednik@gmail.com

Potpredsjednici

Vasilije Ivanović

tel: 067/604-656
e-mail:

Miodrag Bulatović

tel: 067/839-965
e-mail:

Predsjednik Skupštine

Vasilije Bulatović

tel: 068/830-765
e-mail: kolasin.skupstina@gmail.com

Sekretar Skupštine

Anđela Vuković

tel: 067/076-707
e-mail: kolasin.skupstina@gmail.com

Glavna administratorka

Lidija Lašić

tel: 068/898-804
e-mail:  glavniadministrator@opstinakolasin.me

V.D Sekretara za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

Vuković Vuk

tel: 068/798-776
e-mail: kolasin.privreda@gmail.com

V.D Sekretarke za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja

Dragana Šćepanović

tel: 068/087-051
e-mail: opstauprava@opstinakolasin.me

Sekretarka za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj

Ljiljana Rakočević

tel: 068/898-807
e-mail: kolasin.urbanizam@gmail.com

Sekretar za zaštitu životne sredine

Mile Glavičanin

tel: 068/064-007
e-mail: mile.glavicanin@opstinakolasin.me

V.D. načelnica Služba komunalne policije

Ana Ščepanović

tel: 068/802-065
e-mail: komunalnapolicija@opstinakolasin.me

V.D. Komandira Službe zaštite i spašavanja

Boško Šuković

tel: 069/444-446
e-mail: sluzbazastite@opstinakolasin.me