Služba predsjednika

__________________________________________________________________________________________

– Uputstvo za popunjavanje obrasca

__________________________________________________________________________________________

  • Program rada za 2019. godinu

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

  • Spisak javnih evidencija i registara

 

 

Evidencija rešavanja po zahtjevima za pristup informacijama

 

2019