Urbanističko-tehnički uslovi

2023

2022

27.12.2021 – Peranović Vladimir – 05-6559/5

Srđan Anđelić – 05-6485/4

Slobodan Šćepanović – 05-6755/5

Platinum Distribution D.O.O – 05-4884/9

Platinum Distribution D.O.O – 05-4885/9

Platinum Distribution D.O.O – 05-4886/9

NV Group D.O.O – 05-5072/6

Ljubiša Bulatović – 05-5133/4

Obrenović Marko – 05-5292/5

Nicović Đorđije – 05-316/4

Lakićević Ivica – 05-327/4

Usančević Perica – 05-396/4

City Taxi D.O.O i Barović Veselin – 05-401/4

Jasnić Savo – 05-410/4

Vlado Šćepanović – 05-479/5

Vujičić Zoran – 05-586/4

Vujisić Miro – 05-681/3

Veselin Šćepanović – 05-945/3

Rajković Zoran – 05-1022/7

Golden Group D.O.O – 05-1262/3

KIPS GRADNJA D.O.O – 05-1301/3

Bulatović Ranislav – 05-1455/4

Radoica Vuković – 05-1598

Radoica Vuković – 05-1599

Radoica Vuković – 05-1600

Radoica Vuković – 05-1601

Radoica Vuković – 05-1602

Radoica Vuković – 05-1603

Radoica Vuković – 05-1604

Radoica Vuković – 05-1605

Radoica Vuković – 05-1606

Radoica Vuković – 05-1607

Radoica Vuković – 05-1608

Radoica Vuković – 05-1609

Senka Šćepanović – 05-1672/4

MVP KLUB D.O.O – 05-1939

Andrija Račić – 05-2027/4

Kljajić Momir – 05-2084/4

OUR SFRJ D.O.O – 05-2145

OUR SFRJ D.O.O – 05-2146

Drljević Otaš – 05-2201/4

Miro Vujisić – 05-2255/4

Dalibor Medenica – 05-2267

Zoran Leposavić – 05-2275/4

Miloš Medenica – 05-2452/4

Đukić Boro – 05-2474/5

Bulatović Boban – 05-2526/4

Janković Dragutin – 05-2606/4

Željko Šćepanović – 05-2641/2

Grujić Vesna – 05-2675/4

Televex D.O.O – 05-2700/4

Televex D.O.O – 05-2701/3

Televex D.O.O – 05-2702/3

Televex D.O.O – 05-2703/4

Televex D.O.O – 05-2707/4

Darko Davidović – 05-2838/4

LEGENDA VJ – 05-2840/2

Sanja Rakočević – 05-2849/2

Dragana Bulatović – 05-2852/2

Natalija Vuković – 05-2916/2

Anđela Šćepanović – 05-2952/2

Danijela Vlahović – 05-2953/2

Srđan Anđelić – 05-2996/4

Dragica Ćetković – 05-3119/4

Peku Darinka – 05-3154/5

Korolev Denis – 05-3349/3

Dragojević Goran – 05-3593/3

Vedrana Radulović – 05-3842/6

Aleksandra Dedeić – 05-3878/3

Milić Popović – 05-3999/5

Petar Vujadinović – 05-4013/5

Miljan Konatar – 05-4014/6

Vuković Ilinka – 05-4219/5

Anastasija Degtiareva – 05-4344/5

Rašović Dimitrije – 05-4379/5

Rašović Dimitrije – 05-4380/5

Rašović Dimitrije – 05-4381/5

Janković Jasmina – 05-4430/5

Ljiljana Petrović – 05-4564/4

Zavod za zapošljavanje Crne Gore-Biro rada Kolašin – 05-4596/4

Milan Krstić – 05-4705/6

Popivoda Nataša – 05-4838/5

MFI ALTER MODUS D.O.O – 05-5019/2

Zarije Ivanović – 05-6556/5

Veselin Šćepanović – 05-945/8

Peku Darinka – 05-3154/6

Petrović Liljana – 05-4564/5 – Dopuna

Vlado Rubežić – 05-4870/6

Montenegro Metropolis Media D.O.O – 05-4953/5

Montenegro Metropolis Media D.O.O – 05-4956/5

Montenegro Metropolis Media D.O.O – 05-4957/5

Montenegro Metropolis Media D.O.O – 05-4958/4

Montenegro Metropolis Media D.O.O – 05-4959/4

Miloje Bubanja – 05-5308/5

Mirko Šoškić – 05-5526/5

Marko Cicmil – 05-5708/6

Veselin Bulatović – 05-5748/7

Bulatović Veselin – 05-5748/9- Dopuna

Marko Medojević – 05-5942/4

Dragomir Bulatović – 05-5945/4

Bošković Aleksandar – 05-6040/5

Vukić Veselin – 05-6067/5

Goran Jovanović – 05-6106/4

Dejan Vojvodić – 05-6121/5

Bulatović Svetlana – 05-6221/4

LUKOIL Montenegro D.O.O – 05-6245/5

LUKOIL Montenegro D.O.O – 05-6246/5

Radmila Bulatović – 05-6327/6

Miro Vujisić – 05-6400/5

Marko Cicmil – 05-6456/5

Medenica Ivana – 05-6465/5

Srđan Anđelić – 05-6484/4

Miljan Konatar – 05-4014/7

Begović Zoran – 05-2276/7

Danilović Dragomir – 05-7086/6

Ivana VB D.O.O – 05-457/6

Jakić Slavko – 05-569/5

Nišavić Nikola – 05-6528/7

Rakočević Miodrag – 05-1475/7

Rakočević Slavko – 05-6237/5

Rakočević Vladimir – 05-2853/8

STABLO D.O.O – 05-6741/9

STABLO D.O.O – 05-6741/10

Šuković Radomir – 05-2671/7

Vučinić Ivan – 05-2326/8

Vukčević Ranko – 05-5048/4

NLB Banka A.D – 05-4913/2

Skijališta Crne Gore – 05-6560/2

Šćepanović Aleksandar – 05-6205/9

Šćepanović Aleksandar – 05-6205/10

Anđelić Srđan – 05-3848/9

Anđelić Srđan – 05-3849/9

Anđelić Srđan – 05-2018/7

Bulatović Zoran – 05-688/6

Keker D.O.O – 05-2742/6

Opština Kolašin-Služba Predsjednika – 05-354/7

Rakočević Rade – 05-887/4

Televex D.O.O – 05-2329/6

Đikanović Aleksandar – 05-4402/4

Jeknić Jelena – 05-4096/10

Bulatović Milosav – 05-4225/10

Anđelić Srđan – 05-5170/6

Bulatović Božo – 05-5319/4

Đinović Dragoslav – 05-5614/5

FK Gorštak – 05-5312/6

Manojlović Slobo – 05-6339/5

Popović Darko – 05-6214/6

Anđelić Srđan – 05-6486/5

Opština Kolašin – 05-3271/2

Crveni krst – 05-4037/5

Bulatović Ivan – 05-4417/5

Raković Jovanka – 05-4790/6

Mašković Mijat – 05-4890/6

Planinarski klub KOM – 05-3409/6

Vuksanović Predrag – 05-3841/7

Bilјana Savić – 05-3868/5

Karišik Jovo i Igor – 05-4028/2

Anđelić Srđan – 05-3229/5

Bulatović Savo – 05-3308/5

Goran Dukić – 05-3361/5

Šuković Marko – 05-2224/6

Vojin Čogurić – 05-4886/6

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-7319/6

Popović Predrag – 05-3002/5

Bošković Dušan – 05-2584/5

,, Best Montenegro Investment ˮ – 05-6893/9

Ministarsvo odbrane CG – Direktorat za materijalne resurse – 05-4188/5

Ilinčić Savo – 05-1227/5

Bošković Dušan – 05-3648/4

Radoica Vuković – 05-4478/6

Radoica Vuković – 05-4479/6

Radoica Vuković – 05-4481/5

Radoica Vuković – 05-4480/5

Beppler & Jacobson Montenegro D.O.O – 05-973/7

A.D. Ski resort Kolašin 1450 – 05-1983/3

Mladen Bulatović – 05-305-up/2

Bulatović Boban – 05-219/7

Vuković Aleksandra po punomoćju D.O.O. ,,MONTENEGRO INVESTMENT&LAND HOLDINGS” – 05-1639/5

Radoica Vuković – 05-4482/4

Radoica Vuković – 05-4483/4

Radoica Vuković – 05-4484/4

Radoica Vuković – 05-4485/4

Radoica Vuković – 05-4486/4

Radoica Vuković – 05-4487/4

Radoica Vuković – 05-4488/4

Radoica Vuković – 05-5474/5

Radoica Vuković – 05-5475/4

Radoica Vuković – 05-5476/4

Arish Capital Montenegro – 05-2153/5

Dožić Aleksandar – 05-4161/5

Vlahović Miodrag – 05-7278/7

Vlahović Dejan – 05-3113/4

Ćulafić Radonja – 05-609/2

Enver Lika – 05-1721/4

Vrhovac Zlatibor – 05-3227/5

Ivanović Miodrag – 05-3161/4

Mašković Vera – 05-1063/6

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05- 1618/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1620/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1623/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1624/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1625/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1626/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1627/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1628/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1629/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1630/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1631/4

D.O.O ,,Metro investˮ – 05-2397/5

Tapušković Radojica – 05-2144/5

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1617/6

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1619/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1621/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-1622/4

JP ,,Nacionalni parkovi Crne Gore” – 05-3698/4

,,VIRESˮ Podgorica – 05-976/6

Vrhovac Zlatibor – 05-2638/7

Vuković Aleksandra po punomoćju D.O.O. ,,MONTENEGRO INVESTMENT&LAND HOLDINGS” – 05-1632/5

Vuković Aleksandra po punomoćju D.O.O. ,,MONTENEGRO INVESTMENT&LAND HOLDINGS” – 05-1633/5

Vuković Aleksandra po punomoćju D.O.O. ,,MONTENEGRO INVESTMENT&LAND HOLDINGS” – 05-1634/5

Vuković Aleksandra po punomoćju D.O.O. ,,MONTENEGRO INVESTMENT&LAND HOLDINGS” – 05-1635/5

Vuković Aleksandra po punomoćju D.O.O. ,,MONTENEGRO INVESTMENT&LAND HOLDINGS” -05-1636/6

Vuković Aleksandra po punomoćju D.O.O. ,,MONTENEGRO INVESTMENT&LAND HOLDINGS” – 05-1637/6

Vuković Aleksandra po punomoćju D.O.O. ,,MONTENEGRO INVESTMENT&LAND HOLDINGS” – 05-1638/5

Radusinović Vladimir – 05-5461/4

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-7316/5

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-7317/5

,,Montenegro investment and land holdingˮ – 05-7318/5

Perović Vesna – 05-4160/5

Keker D.O.O – 05-2784/2

Keker D.O.O – 05-2636/2

Keker D.O.O – 05-932/2

Mašković Dragoje – 05-6756/11 (dopuna)

Vuković Aleksandra – 05-1646/5

Ilinčić Savo – 05-1227/5

Vuković Aleksandra – 05-1644/5

Vuković Aleksandra – 05-1643/5

Vuković Aleksandra – 05-1642/5

Vuković Aleksandra – 05-1641/6

Vuković Aleksandra – 05-1640/5

Ćetković Slavica – 05-2055/5

Vuković Aleksandra – 05-1645/5

Beppler & Jacobson Montenegro D.O.O – 05-973/7

Mašković Vera – 05-1063/6

Dender Tijana – 05-7311/5

Dender Tijana – 05-7310/4

Dender Tijana – 05-7309/4

Dender Tijana – 05-7308/5

Šubarić Siniša – 05-413/10

Mašković Emilija 05-661/6

JWP D.O.O – 05-180/7

Popović Predrag – 05-602/7

Metro invest – D.O.O – 05-549/8

Peković Miodrag – 05-634/9

Grujić Boris – 05-209/7

JWP D.O.O – 05-179/8

Beppler & Jacobson Montenegro D.O.O – 05-155/7

Zečević Darko – 05-7485/8

Opština Kolašin – 05-60/6

Medenica Zoran – 05-49/8

Kubura promet D.O.O – 05-366/5

Kubura promet D.O.O – 05-363/5

Kubura promet D.O.O – 05-362/5

Kubura promet D.O.O – 05-361/4

Grujić Boris – 05-208/8

Grujić Boris – 05-206/8

Medenica Zoran – 05-183/8

Grujić Boris – 05-207/8

Kubura promet D.O.O – 05-365/2

Kubura promet D.O.O – 05-364/2

Kubura promet D.O.O – 05-360/2

Perović Koviljka – 05-6069/10

Trenevska Desanka – 05-7226/7

Šćepanović Senka – 05-6068/7

Delagić Mesud – 05-7047/8

Best Montenegro Investment D.O.O – 05-6889/7

Best Montenegro Investment D.O.O – 05-6888/7

Best Montenegro Investment D.O.O – 05-6887/8

Best Montenegro Investment D.O.O – 05-6886/7

Best Montenegro Investment D.O.O – 05-6892/7

Best Montenegro Investment D.O.O – 05-6891/7

Best Montenegro Investment D.O.O – 05-6890/7

Skijališta Crne Gore D.O.O – 05-524/10

Šćepanović Veselin – 05-6914/7

Šćepanović Veselin – 05-6912/7

Šćepanović Veselin – 05-6911/9

Metro invest D.O.O – 05-6954/9

Mašković Dragoje – 05-6756/9

Bulatović Lidija – 05-6854/6

Bulatović Lidija – 05-6853/8

Bulatović Danica – 05-6796/8

Bulatović Danica – 05-6795/8

Šćepanović Veselin – 05-6917

Šćepanović Veselin – 05-6915

Šćepanović Veselin – 05-6913/9

Šćepanović Veselin – 05-6916

Metro invest D.O.O – 05-6955/9

Matija Kralj – 05-6542/3

Matija Kralj – 05-6542/2

Grujić Vladislav – 05-6602/8

Opština Kolašin – 05-6783/6

Metro invest D.O.O – 05-6953/8

Uprava za saobraćaj – 05-6029/5

Robin van Gameren – 05-4721/7

Kovačević Darko – 05-5598/7

Svetionik D.O.O – 05-5694/2

Vlahović Miomir – br: 05-1822/5

Best Montenegro Investment – br. 05-1890/8

Bojan Andrejević – br. 05-5847/8

Jeknić Jelena – br. 05-3665/11

Bulatović Mihailo – br. 05-5962/7

Opština Kolašin – br. 05-5478/5

Darko Davidović – br. 05-5386/2

Darko Davidović – br. 05-5385/2

Darko Davidović – br. 05-5384/2

Power AB group – br. 05-5597/2 – dopuna

Opština Kolašin – br. 05-5330/6

Opština Kolašin – br. 05-5181/10

Pioneer sino Montenegro limited – br. 05-4974/8

Milutin Bulatović – br. 05-4717/9

A.D IZBOR i CIF D.O.O – br. 05-5038/7

Royal investment consulting grow – br. 05-4975/9

CG Resort – br. 05-5316/2

Royal investment consulting group D.o.o – br. 05-4976/6

Bulatović Branko – br. 05-4908/8

Opština Kolašin – 05-4860/7

Obrenović Dušan – br. 05-4679/6

Minić Budislav i Minić Bojan – br. 05-4769/8

Bojić Vladislav – br. 05-5253/2

Ratko Drljević – br. 05-3997/2

Đikanović Aleksandar – br. 05-4556/6

Lika Enver – br. 05-4155-2/2

Lika Enver – br. 05-4155-1/2

Beppler & Jacobson Montenegro d.o.o – br. 05-4605/3

CEDIS – br. 5-4188/4

Rakočević Aleksandar – br.05-4280/6

Veljo Jovanović – br. 05-4383/4

Sindikat uprave policije – br. 05-3742/5

Opština Kolašin – br. 05-3074/2

Marko Mugoša – br. 05-4297/2

D.o.o VIRES – br. 05-4246/4

Ivana Grujić i Boban Grujić – br. 05-3885/6

Bulatović Slavica – br. 05-3457/5

Radulović Dragana – br. 05-2819/4

Bulatović Svetlana – br. 05-3330/6

JP za Nacionalne parkove CG – br. 05-3987/2

China Roud and Bridge Corporation Montenegro Branch – br. 05-3991/2

Boris Grujić – br. 05-3606/2

D.o.o Best Montenegro Investment i D.о.о Larisa Co – br. 05-3607/2

Darko Davidović – br. 05-2787/4

Vuksanović Predrag – br. 05-2690/5

Tatjana Drakula – br. 05-3333/2

Šćepanović Petar – br. 05-2605/3

Šćepanović Petar – br. 05-2604/4

Allianz kapital – 05-2244/3

Allianz kapital – 05-2129/4

Allianz kapital – 05-2128/4

Uprava javnih radova – br. 05-2756/2

Rubezić Vladimir – br. 05-2427/2

Vladan Bulatović – br. 05-1173/4

Lukić Đorđije – br. 05-1349/4

Lukić Đorđije – br. 05-1348/3

Lukić Đorđije – br. 05-1347/3

Bulatović Dobrinka – br. 05-1280/4

Bulatović Dobrinka – br. 05-1279/4

Andjelić Dubravka – br. 05-1838/4

Allianz kapital – br. 05-2245/4

Medenica Zoran – br. 05-5205/2

Radusinovic Dragan i Dušan – br. 05-4247/8

07.08.2019 – Opština Kolašin – br. 05-3200/9

07.08.2019 – Opština Kolašin – br. 05-1810/11

07.08.2019 – PM HYDRO DOO

07.08.2019 – HYDRO LOGISTICS DOO

25.05.2019 – Reljić Dragomir

24.05.2019 – Kelberg Park DOO – br.05-1661/6

24.05.2019 – Kelberg Park DOO – br.05-1660/4

24.05.2019 – Kelberg Park DOO – br.05-1659/4

24.05.2019 – Kelberg Park DOO – br.05-1658/4

24.05.2019 – Kelberg Park DOO – br.05-1657/4

24.05.2019 – Kelberg Park DOO – br.05-1656/4

24.05.2019 – Kelberg Park DOO – br.05-1655/4

22.05.2019 – Kazak DOO – br.05-1863/2

22.05.2019 – Kazak DOO – br.05-1862/2

22.05.2019 – Kazak DOO – br.05-1861/3

21.05.2019 – Zenovic Branislav

08.05.2019 – Rašović Vladan

08.05.2019 – Bošković Irena

08.05.2019 – Obrenović Radojka

08.05.2019 – Bulatović Boban

08.05.2019 – Božarić Dražen

08.05.2019 – M-tel DOO

08.05.2019 – Živković Đorđije

08.05.2019 – Bjelić Milorad

08.05.2019 – Keker DOO

08.05.2019 – Izbor DOO

08.05.2019 – Reljić Miloš

08.05.2019 – Vlahović Anica

8.05.2019 – Popovic Slavica br.05-4668/2

08.05.2019 – Popovic Slavica br.05-4667/2

08.05.2019 – Popovic Slavica br.05-4306/2

08.05.2019 – Popovic Slavica br.05-4305/2

22.03.2019 – Anđelić Srđan

22.03.2019 – Grujić Boris

22.03.2019 – Medenica Petar

22.03.2019 – Perović Borka

22.03.2019 – Bulatović Veselin

22.03.2019 – Simović Miloš

22.03.2019 – DOO Capital concept

22.03.2019 – Vuković Ranko

22.03.2019 – Karelin Aleksej

22.03.2019 – Bulatović Radivoje

17.01.2019 – VIB BETON D.O.O

17.01.2019 – UNIVERZUM D.O.O 2

17.01.2019 – UNIVERZUM D.O.O

17.01.2019 – Bulatović Jugoslav

30.11.2018 – Matović Dragan

30.11.2018 – Bjelasica invest DOO

29.11.2018 – Ski Resort 1450

29.11.2018 – Milošević Zlatko

29.11.2018 – Mijatović Anica

29.11.2018 – Metro Invest

29.11.2018 – Davidović Darko

29.11.2018 – Božarić Dražen

22.10.2018 – Zlatko Kralj

22.10.2018 – Bulatović Mladen

22.10.2018 – Bulatović Tijana br. parcele 193

22.10.2018 – Bulatović Tijana br. parcele 187

22.10.2018 – Bulatović Tijana br. parcele 186

14.09.2018 – Dukić Goran

13.09.2018 – Minić Radovan

03.09.2018 – Jordi Eduardo Urlingo

03.09.2018 – Đekić Miloš

02.08.2018 – Vrhovac Nada

02.08.2018 – Vujović Milo

30.07.2018 – Morozova Elena Br.05-3544/7

30.07.2018 – Morozova Elena Br.05-3544/8

30.07.2018 – Morozova Elena Br.05-3544/9

30.07.2018 – Morozova Elena Br.05-3544/10

16.05.2018 – Bojić Goran

16.05.2018 – Bulatović Milorad

15.05.2018 – Banjević Srđan

10.05.2018 – Stan projekt D.O.O

04.05.2018 – Rakočević Veliša

04.04.2018 – Brnović Darko 2

04.04.2018 – Brnović Darko

03.04.2018 – Rajković Zoran 2

27.03.2018 – Rajković Zoran

19.03.2018 – Milošević Đuro

15.03.2018 – Milošević Igor

15.03.2018 – Popović Milan

15.03.2018 – Puletić Predrag

14.02.2018 – Milošević Marko

13.02.2018 – Jovićević Andrija

02.02.2018 – Vlahović Kristijan

29.01.2018 – Vuković Veselin

12.01.2018 – Bulatović Milan i Bulatović Nikola

22.12.2017 – Drašković Slavko

21.12.2017 – Vlahović-Radonjić Mijojka

21.12.2017 – Dukić Goran

21.12.2017 – Bulatović Tijana

05.12.2017 – Mišković Jelena

05.12.2017 – Đurović Dušan

05.12.2017 – Vujović Jovan

09.11.2017 – POWER AB-GROUP d.o.o

09.11.2017 – VIRIDI PROGRESUM d.o.o

20.10.2017 – Bulatović Risto

20.10.2017 – Bulatović Svetlana

20.10.2017 – Nicović Djordjije

20.10.2017 – Šćepanović Sonja

20.10.2017 – Vlahović Novo

20.10.2017 – DOO Power AB – Group

11.10.2017 – Popovic Milos

11.10.2017 – DOO Rula

11.10.2017 – DOO Lancer

20.09.2017 – Šuković Tamara

20.09.2017 – Vojvodić Dejan

04.09.2017 – Peković Dragoman

04.09.2017 – Stanišić Radenko

04.09.2017 – Manojlović Slobodan

23.08.2017 – DOO Hills

02.08.2017 – Popivoda Andjelija

01.08.2017 – Arsić Rado

19.07.2017 – Jeknić Srđa

18.07.2017 – DOO Keker

18.07.2017 – Mirović Tatjana

16.06.2017 – Bulatović Milan

16.06.2017 – Bogojević Aleksandar

02.06.2017 – Bulatović Biljana

02.06.2017 – DOO Nova Tara

12.05.2017 – Vlahović Zoran

12.05.2017 – Rakočević Radule

12.05.2017 – Pavlović Šarlota

19.04.2017 – Đerković Milan

19.04.2017 – Novaković Marika

19.04.2017 – Novaković Marika 2

21.03.2017 – Milošević Vesna

21.03.2017 – DOO EURO-ASFALT

07.03.2017 – Novaković Nikola

07.03.2017 – Novaković Nikola 2

03.03.2017 – Radosavović Predrag

03.03.2017 – Radosavović Predrag 2

01.03.2017 – DOO KOLOS MONT

14.02.2017 – Baltić Sanja

27.01.2017 – DOO EURO-ASFALT

25.01.2017 – Bulatovic Radoš

23.01.2017 – DOO Vio

23.01.2017 – Mrkić Aleksandar, Mrkić Nikola

21.12.2016 – Manojlović Slobodan

21.12.2016 – Milikic Ljubo

21.12.2016 – Milikic Ljubo 2

21.12.2016 – Milikic Ljubo 3

21.12.2016 – DOO Keker

02.12.2016 – DOO Elbo Herceg Novi

30.11.2016 – DOO TIMI Podgorica

23.11.2016 – Tomović Nebojša

24.10.2016 – Đerković Milan

26.09.2016 – Kujović Radoje

22.09.2016 – Vlahović Vladimir

19.08.2016 – Bulatović Dragica

08.08.2016 – Raketić Duško

05.08.2016 – Lađić Radmila

03.08.2016 – Ramović Vera

26.07.2016 – Nicović Đorđe

07.07.2016 – Vujisić Novak

04.07.2016 – Kujović Radoje

04.07.2016 – Vlahović Gojko

04.07.2016 – Abramović Milija

04.07.2016 – Bogdanović Radoje

04.07.2016 – DOO Timi Podgorica

21.06.2016 – Riso Aleksandar

21.06.2016 – Elektroprivreda Crne Gore

21.06.2016 – Jeknić Srđa

09.05.2016 – Investicioni okvir za zapadni Balkan

21.04.2016 – Bulatović Željko (dopuna)

05.04.2016 – Rovčanin Vidosava

23.03.2016 – Bulatović Željko

16.03.2016 – DOO Explorer

14.03.2016 – Opština Kolašin

01.03.2016 – MTEL DOO

24.02.2016 – Trebješanin Svetozar

12.01.2016 – DOO Kolasin Energy

11.01.2016 – Telenor DOO

22.12.2015 – Rakočević Đorđije

24.12.2015 – Miodrag Mišević

08.12.2015 – Aqua bianca

08.12.2015 – Savo Šćepanović

03.12.2015 – Telenor

23.11.2015 – MZ Gornja Morača

23.11.2015 – Goran Živković

17.11.2015 – CRBC

17.11.2015 – Vuksanović Rajka

10.11.2015 – Wood house Kolasin

05.11.2015 – Vujisić Luka

29.10.2015 – Vujisić Tatjana

28.10.2015 – Eagle Forest Montenegro

26.10.2015 – Gordana Dulović

16.10.2015 – Pivljanin Vladan

16.10.2015 – Pivljanin Vladan

05.10.2015 – Bjelasica Invest DOO

17.09.2015 – Rakočević Borislav

16.09.2015 – Bulatović Predrag

19.08.2015 – Lović Nikola

19.08.2015 – DOO Hills 

07.08.2015 – Osnovni sud Kolašin

04.06.2015 – Tošić Ljubica

04.06.2015 – Ibraim Džezair

04.06.2015 – Bulatović Darko

03.06.2015 – Vujisić Neđeljko

15.05.2015 – Nikola Minić

08.05.2015 – CRBC

23.04.2015 – Mjesna zajednica Bakovići

21.04.2015 – Vlahović Zoran

20.04.2015 – Bulatović Dalibor

19.03.2015 – Nikola Trebješanin

03.04.2015 – Crnagoraput

02.04.2015 – Nacionali park Biogradska Gora

19.02.2015 – Bulatović Novelja 

07.02.2015 – Grubačić Slobodan

02.02.2015 – Wood House

30.01.2015 – Dujović Velimir

27.01.2015 – Societe Generale banka

23.01.2015 – DOO Lancer

21.01.2015 – Vojislav Bulatović

25.12.2014 – Siniša Šuškavcević

26.11.2014 – Javna rasvjeta Gornji Pažanj

26.11.2014 – Marković Milisav 1

26.11.2014 – Marković Milisav 2

22.10.2014 – Autobuska stanica

22.10.2014 – Radmila Cerović

17.10.2014 – Kol energy

30.09.2014 – Elektrodistribucija Kolašin

18.09.2014 – Elektrodistribucija Kolašin

17.09.2014 – Elektrodistribucija Kolašin

11.09.2014 – Elektrodistribucija Kolašin

11.09.2014 – Elektrodistribucija Kolašin 2

01.09.2014 – Bojić Radivoje

25.08.2014 – Elektrodistribucija Kolašin

21.08.2014 – Elektrodistribucija Kolašin

18.08.2014 – Ivica Rajković

28.07.2014 – Udruženje boraca

28.07.2014 – Nacionalni park Biogradska Gora

27.06.2014 – Čepic Vojin

24.06.2014 – Olivera Drljević i Tatjana Medenica

19.06.2014 – Bulatović Savo

17.06.2014 – Elektrodistribucija Kolašin

09.06.2014 – DOO Centuria

28.05.2014 – Interrsursprojekt DOO

14.05.2014 – Todorović Vojislav

13.05.2014 – Kovačević Nada

08.05.2014 – DOO Grizzly

22.04.2014 – Rasvjeta Mateševo

22.04.2014 – Elektrodistribucija Kolašin

31.03.2014 – Tamara Lakicević

25.03.2014 – Milutinović Mirjana

19.03.2014-2 – Marina Subačev

19.03.2014 – Milovan Andjelić

13.03.2014-1 – Nacionalni park Biogradska Gora

13.03.2014-2 – Nacionalni park Biogradska Gora

06.03.2014 – Kolos Mont

03.03.2014 – Stojan Bulatović