Spisak funkcionera i njihovih zarada

  februar 2024. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bakić Petko
Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.585,94 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.320,15 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.320,15 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.416.61 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.288,67 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.282,83 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.367,46 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Vuković AnđelaSekretarka SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.228,83 €
Šuković BoškoV.D Komandira Službe zaštite i spašavanja1.460,62 €

  januar 2024. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bakić Petko
Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.585,94 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.320,15 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.320,15 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.416.61 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.288,67 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.282,83 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.367,46 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Vuković AnđelaSekretarka SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.228,83 €
Šuković BoškoV.D Komandira Službe zaštite i spašavanja1.406,29 €

  decembar 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bakić Petko
Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.585,94 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.416.61 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.288,67 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.282,83 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.367,46 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Vuković AnđelaSekretarka SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.228,83 €
Šuković BoškoV.D Komandira Službe zaštite i spašavanja1.397,24 €

  novembar 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bakić Petko
Predsjednik Opštine 1.680,46 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.585,94 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.416.61 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.288,67 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.282,83 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Vuković AnđelaSekretarka SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.228,83 €
Šuković BoškoV.D Komandira Službe zaštite i spašavanja1.334,13 €

  oktobar 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.585,94 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.416.61 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.288,67 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.282,83 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Vuković AnđelaSekretarka SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.228,83 €
Šuković BoškoV.D Komandira Službe zaštite i spašavanja1.333,86 €

  septembar 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.585,94 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.416.61 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.288,67 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.282,83 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Vuković AnđelaSekretarka SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.220,96 €
Šuković BoškoV.D Komandira Službe zaštite i spašavanja1.333,86 €

  avgust 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.585,94 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.416.61 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.288,67 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.282,83 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Vuković AnđelaSekretarka SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.357,95 €
Šuković BoškoV.D Komandira Službe zaštite i spašavanja1.413,58 €

  jul 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.575,43 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.416.61 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.288,67 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.282,83 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,18 €
Vuković AnđelaSekretarka SO Kolašin   669,33 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.539,80 €

  jun 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.575,43 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.416.61 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.282,83 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.276,99 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.674,93 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.220,96 €

  maj 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.575,43 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.220,96 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.282,83 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.276,99 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.276,99 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.220,96 €

  april 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.575,43 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.220,96 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.282,83 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.276,99 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.341,19 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.276,99 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.220,96 €

  mart 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.575,43 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.220,96 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.282,83 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.276,99 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.299,48 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.276,99 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.220,96 €

  februar 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.575,43 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine1.313,92 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.220,97 €
Šćepanović DraganaV.D. Sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja550,93 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.276,99 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.276,99 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.220,96 €

  januar 2023. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine 1.512,41 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO1.575,43 €
Ivanović Vasilije
Potredsjednik Opštine257,95 €
Bulatović Miodrag
Potredsjednik Opštine257,95 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.220,96 €
Vuković VukV.D Sekretara Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj989,89 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.358,70 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.276,99 €
Šćepanović AnaV.D Načelnice komunalne policije1.220,96 €

decembar 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Martinović Vladimir
Predsjednik Opštine81,87 €
Bulatović Vasilije
Predsjednik SO865,57 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja770,86 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.276,99 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.220,96 €

novembar 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Šćepanović MartaPredsjednica Opštine1.617,44 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.617,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.527,96 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.276,99 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.220,96 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.566,56 €

oktobar 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Šćepanović MartaPredsjednica Opštine1.617,44 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.617,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.527,96 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.220,96 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.522,26 €

septembar 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Šćepanović MartaPredsjednica Opštine1.617,44 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.617,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.527,96 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.213,08 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.510,18 €

avgust 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Šćepanović MartaPredsjednica Opštine1.617,44 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.617,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.527,96 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.213,08 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.513,80 €

jul 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Šćepanović MartaPredsjednica Opštine1.617,44 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.617,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.527,96 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.213,08 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.536,74 €

jun 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.708,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.357,49 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.416,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.617,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.407.28 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.527,96 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.213,08 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.539,16 €

maj 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.708,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.357,49 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.416,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.617,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.527,96 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,45 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.213,08 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.508,98 €

april 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.708,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.357,49 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.416,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.617,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.527,96 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.332,44 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.213,08 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.543,99 €

mart 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.708,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.357,49 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.416,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.617,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.213,08 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.589,86 €

februar 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.708,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.358,70 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.213,08 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.454,65 €

januar 2022. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.708,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.213,08 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Šćepanović AnaVD Načelnice komunalne policije1.213,08 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.454,65 €

decembar 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.708,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.349,95 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.505,35 €

novembar 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.708,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.341,19 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.271,16 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.589,86 €

oktobar 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.341,19 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije452,63 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.528,65 €

septembar 2021. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.341,19 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.165,82 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.511,75 €

avgust 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.341,19 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.165,82 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.579,35 €

jul 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,25 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,96 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.341,19 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.165,80 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.528,65 €

jun 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.397.94 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.316,79 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.165,82 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.494,84 €

maj 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.388.61 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.302,93 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.165,82 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.503,06 €

april 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.388.61 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.516,29 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.341,19 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.323,68 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.165,82 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.477,94 €

mart 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.351,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.407,28 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.606,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.388.61 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.504,62 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.341,19 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.314,93 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.165,82 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.511,75 €

februar 2021. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.345,04 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.397,94 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.596,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.388.61 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.504,62 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.349,95 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.341,19 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.314,93 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.160,56 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.444,14 €

januar 2021. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.345,04 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.397,94 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.596,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.388.61 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.205,20 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.504,62 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.341,19 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.401,13 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.314,93 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.160,56 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.477,94 €

decembar 2020. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.345,04 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.397,94 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.596,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.388.61 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.197,32 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.504,62 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.341,19 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.401,13 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.314,93 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.160,56 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.509,33 €

novembar 2020. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.694,47 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.345,04 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.397,94 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.596,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.388.61 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.197,32 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.504,62 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.341,19 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.272,50 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.314,93 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.265,32 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.160,56 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.477,94 €

oktobar 2020. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.680,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.345,04 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.397,94 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.596,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.388.61 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.197,32 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.504,62 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.341,19 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.332,44 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.314,93 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.259,48 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.160,56 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.475,89 €

 septembar 2020. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.680,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.345,04 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.397,94 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.596,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.388.61 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.197,32 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.504,62 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.341,19 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.332,44 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.314,93 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.259,48 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.160,56 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.433,64 €

avgust 2020. godine

 

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.357,18 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.088,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.130,57 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.289,95 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.123.10 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.027,22 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.287,87 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.149,02 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.141,58 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.126,71 €
Šćepanović OgnjenSekretar SO Kolašin1.020,56 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije   995,98 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.228,10 €

 jul 2020. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.357,18 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.088,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.130,57 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.289,95 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.123.10 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.027,22 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.287,87 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.212,76 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.141,58 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.126,71 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.020,56 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije   995,98 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.320,46 €

jun 2020. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.357,18 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.088,26 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.130,57 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.289,95 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.123.10 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.027,22 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.287,87 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.212,76 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.141,58 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.126,71 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.020,56 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije   995,98 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.228,10 €

maj 2020. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.680,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.345,04 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.397,94 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.596,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.379.27 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.197,32 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.504,62 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.404,93 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.332,44 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.314,93 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.259,48 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.160,56 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.464,91 €

april 2020. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.680,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.345,04 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.397,94 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.596,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.379.27 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.197,32 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.504,62 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.404,93 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.332,44 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.314,93 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.259,48 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.160,56 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.496,17 €

mart 2020. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.680,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.345,04 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.397,94 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.596,44 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.379.27 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.197,32 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.492,94 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.404,93 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.332,44 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.306,17 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.259,48 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.160,56 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.433,64 €

februar 2020. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.680,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.338,82 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.388,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.585,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.379.27 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.197,32 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.492,94 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.404,93 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.332,44 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.306,17 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.259,48 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.155,31 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.433,64 €

januar 2020. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.680,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.338,82 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.388,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.585,93 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.379.27 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.197,32 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.492,95 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.396,17 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.332,43 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.306,18 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.259,48 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.155,31 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.433,64 €

decembar 2019. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.680,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.338,82 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.388,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.585,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.379.27 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.189,45 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.492,94 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.396,18 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.332,44 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.306,17 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.259,48 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije   895,87 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.433,64 €

novembar 2019. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.680,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.338,82 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.388,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.585,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.379.27 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.189,45 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.492,94 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.396,18 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.323,68 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.306,17 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.259,48 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.155,31 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.433,64 €

 oktobar 2019. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.666,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.338,82 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.388,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.585,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.379.27 €
Jovanović VeljoMenadžer Opštine1.189,45 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.492,94 €
Bulatović DraganSekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.396,18 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.323,68 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.306,17 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin1.253,65 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.155,31 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.443,62 €

septembar 2019. godine

IME I PREZIMEFUNKCIJABRUTO ZARADA
Bulatović MilosavPredsjednik Opštine1.666,46 €
Kuburović BojanPotpredsjednik Opštine1.338,82 €
Medenica DaniloPotpredsjednik Opštine1.388,61 €
Djukić MilanPredsjednik SO1.585,94 €
Lašić LidijaGlavna administratorka1.379.27 €
Jovanović Veljo Menadžer Opštine1189,45 €
Šuković NatašaSekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja1.492,94 €
Bulatović Dragan Sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj1.396,18 €
Rakočević LjiljanaSekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj1.323,68 €
Glavičanin MileSekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine1.306,17 €
Šćepanović OgnjenVD Sekretara SO Kolašin 1.253,65 €
Matović MarkoVD Načelnika komunalne policije1.155,31 €
Darmanović ŽeljkoKomandir Službe zaštite1.443,62 €