Prevencija narkomanije

Ana Bulatović

tel: 067 654 674
e-mail: ana.vukovic@opstinakolasin.me

Sekretarijatu za društvene djelatnosti, opštu upravu i kadrovska pitanja, je cilj stvaranja uslova za sprovođenje preventivnih aktivnosti, a u skladu sa preporukama Nacionalnog savjeta za borbu protiv narkomanije. Sekretarijat razvija aktivnosti na podizanju nivoa informisanosti što kao krajnji cilj ima bolje poznavanje problema narkomanije.

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja bolesti, traženje pomoći, prihvatanje sopstvene i kolektivne odgovornosti, pravci su preventivnog rada kancelarije, kako bi došlo do redukcije rizične grupe i smanjenja problema narkomanije u Kolašinu.

Ciljna grupa u preventivnom radu su adolescenti, porodice, škole i društvena zajednica u cjelini.
Metod rada je višeslojan-individualni i grupni, radioničarski, tribune, predavanja.

Ako Vam treba pomoć, informacija, stručni savjet ili želite učestvovati u procesu edukacije mladih obratite nam se. Ako sumnjate testirajte svoje dijete, kancelarija vam nudi BESPLATNE panel testove