Školske ustanove

Osnovna Škola "Risto Manojlović"

Zoran Rakočević - direktor

adresa: Ulica 13. jula broj 3. Kolašin
tel: +382 20 865 307
e-mail: skola@os-rmanojlovic.edu.me

Srednja mješovita škola "Braća Selić"

Veselinka Peković - direktor

adresa: Ul. 13. Jula broj 9, 81210 Kolašin
tel: +382 20 865 126
e-mail: bracaselic@t-com.me

Škola za osnovno muzičko obrazovanje

Ružica Rakočević - direktor

adresa: Ulica 13. jula broj 3. Kolašin
tel: +382 20 865 267
email: skola@somo-kl.edu.me

Vrtić "Sestre Radović"

Olivera Vukićević - direktor

adresa: Ulica 13.jula
tel: +382 20 860 110
email: sestreradovic@t-com.me

Osnovna škola "Mojsije Stevanović" - Manastir Morača

Radomir Baković - direktor

adresa: Manastir Morača bb
tel: +382 20 717 573 i +382 68 838 700
email: skola@os-mstevanovic.edu.me

Osnovna škola "Vojin Čepić" - Dragovića Polje

Dragan Kljajić - direktor

adresa: Dragovića Polje bb
tel: +382 20 717 611
email: skola@os-vcepic.edu.me

Osnovna škola "Međuriječje"

Milutin Popović - direktor

adresa: Međuriječje bb
tel: +382 20 717 645 i +328 68 838 737
email: skola@os-medjurijecje.edu.me

Osnovna škola "Dr Radosav Jagoš Vešović" - Bare Kraljske

Rajo Mišović - direktor

adresa: Bare Kraljske bb
tel: +382 68 436 636
email: skola@os-rjvesovic.edu.me

Područna odjeljenja OŠ “Risto Manojlović” formirana su u: Trebaljevu, Lipovu i Lipovskoj Bistrici.