Upotrebne dozvole

15.09.2020 – Matović Jovan
22.03.2019 – DOO Hills
29.11.2018 – The Best Mine DOO
29.11.2018 – Direkcija javnih radova
02.08.2018 – Bulatović Darko, Ibraim Džezair i Bulatović Diana
06.02.2018 – Perović Perka
29.01.2018 – Raičević Marko
28.12.2017 – EURO-ASFALT doo Sarajevo
21.12.2017 – JP Nacionalni parkovi Crne Gore – Nacionalni park Biogradska gora
21.12.2017 – DOO Lancer
11.07.2017 – Nicović Đorđije
02.02.2017 – DOO Lancer
01.02.2017 – Nicović Đorđije
27.01.2017 – DOO Cedis
30.11.2016 – DOO TIMI Podgorica
30.11.2016 – DOO TIMI Podgorica 2
13.10.2016 – Nicović Đorđije
03.10.2016 – Danilović Dragomir
20.09.2016 – DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem – Podgorica
18.08.2016 – Drljević Olivera i Medenica Tatjana
26.07.2016 – DOO Wood House
18.07.2016 – Jelovac Dušan
04.07.2016 – Radimiri Pavle
04.07.2016 – Vujisić Luka
21.06.2016 – Trebješanin Svetozar
30.05.2016 – Selina Marina Anatoljevna
28.04.2016 – Vuksanović Rajka
30.03.2016 – Vuković Veselin
30.12.2015 – Siniša Šuškavčević
23.12.2015 – DOO Rufil Consulting Montenegro
11.12.2015 – DOO Centuria
30.10.2015 – Dragan Matović
15.10.2015 – DOO Simeon
15.10.2015 – DOO Simeon
15.10.2015 – DOO Simeon
15.10.2015 – DOO Simeon
15.10.2015 – DOO Simeon
05.11.2015 – Vujisić Neđeljko
29.09.2015 – Elektroprivreda Crne Gore
29.09.2015 – Elektroprivreda Crne Gore
19.12.2014 – Ulica Palih Partizanki
03.11.2014 – Šetaliste
25.07.2014 – Marko Rakočević
03.07.2014 – Bulatović Savo
06.02.2014 – Elektrodistribucija Kolašin
06.02.2014 – Elektrodistribucija Kolašin 2
20.05.2014 – Kryuchov Andrey
12.05.2014 – Čepić Vojin
30.01.2014 – Predrag Bulatović