Asfaltirano kilometar puta od Breze ka Klačinama

21.04.2019 asfalt Klacine 3

Mehanizacija Crnagoraputa je završila asfaltiranje kilometar puta od Breze, odnosno lokacije Prljavi Brijeg, ka Klačinama. Investitor je Uprava za javne radove a posao je realizovan kao dio projekta modernizacije gradskih i prigradskih ulica koji je projektovala lokalna uprava.

Sve ove aktivnosti su dio realizacije obećanja koje smo dali gradjanima Kolašina, odnosno naše vizije kako treba razvijati grad, kazao je Milosav Bulatović, predsjednik opštine. On je naglasio da se na taj način povećava kvalitet života u prigradskim naseljima.

Cilj nam je da centar grada sa svojim administrativnim, zdravstvenim, obrazovnim, turističkim i ostalim sadržajima, bude što bliži stanovnicima prigradskih područja. Takodje se saobraćajno otvara jedan prigradski dio naše opštine koji nije imao kvalitetnu saobračajnu komunikaciju. Do Klačina se dolazilo zaobilaznim i lošim putevima i sada će takva situacija biti značajno bolja, kazao je Bulatović.

U razvojnim projekcijama širenja gradskog jezgra, prostori Breze i Bašanje Brdo su planirani kao adrese novih turističkih i poslovnih sadržaja. Već je pokazano interesovanje investitora koji su na Brezi započeli gradnju turističkog kompleksa. Takodje su investirori iz Norveške kupili parcele na Bašanju brdu tako da je novi kvalitet saobraćajnica ohrabrenje za sve.

21.04.2019 asfalt Klacine 2