Četvrta sjednica SO Kolašin

IV sjednica SO 27 12 2014

Četvrta sjednica SO Kolašin protekla je u diskusiji o Predlogu odluke o imenovanju članova Opštinske izborne komisije, kao i povlačenje te tačke sa dnevnog reda.

Odbornik SDP –a Bojan Zeković je predložio da se ova tačka povuče sa dnevnog reda i da se o tome odluči na narednoj sjednici nakon što se kako je rekao, promijene neke stvari.

„Prema sadašnjem zakonu o izboru odbornika i poslanika, sastav OIK – a je drugačiji od sastava Skupštine koja ga imenuje, što samo po sebi nije logično, nije naše da tumačimo zakone, već da ih sprovodimo i to ćemo i uraditi, istakao je Zeković. On je dodao da su „članovi koji se biraju iz opozicije, u ovom slučaju iz DPS –a i Grupe građana, personalno oni isti ljudi koji su skoro pola godine blokirali rad OIK –a i konstituisanje lokalnog parlamenta.“

Predlog  Zekovića je usvojen i tačka Odluka o imenovanju članova OIK –a je skinuta sa dnevnog reda.

Odbornik DPS – a Đorđije Živković je kazao da se „skidanjem ove tačke sa dnevnog reda krši poslovnik o radu ovog palamenta.“

Takođe, Srećko Medenica (DPS) je rekao da „skupštinska većina neće uređivati ništa unutar DPS –a“, aludirajući na to koga će oni da predlože za mjesta u OIK –u koja im pripadaju“.

Medenica je rekao da su od sekretara skupštine dobili zadatak „da imenuju kandidate za predsjednika i zamjenika OIK –a, jer to pripada najjačoj političkoj partiji, a to je DPS. Sada imamo i mjesto sekretara te komisije i još jednog člana za zamjenika. Predložili smo pet pravnika i ispunili uslove koje nalaže zakon, a ne skupštinska većina“, rekao je on.

Zeković je rekao da je njegov predlog bio jasan, zbog činjenice da je „baš zbog predstavika DPS –a i Grupe građana u starom sazivu OIK –a grad bio paralisan šest mjeseci“.

Predsjednik Kluba odbornika SNP –a Vladimir Martinović je je kazao „da je sastav komisije napravljen vrlo vješto i pored činjenice što znate šta se dešavalo ljetos i kako građani Kolašina gledaju na sve to, naglašavajući da ne spore pravo DPS –a na mjesta koja im pripadaju, ali i podsjećajući da su ljetos podnijeli krivične prijave zbog rada OIK –a nakon izbora.“

Sve ostale Odluke su usvojene skoro jednoglasno, kao i Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kolašin uz obrazloženje da lokalna uprava u ovom trenutku nije u mogućnosti da pripremi kvalitetan predlog budžeta za iduću godinu.

Sjednici nijesu prisustvovali odbornici Grupe građana koji su se pismeno obratili predsjedniku SO Aleksandru Dožiću sa primjedbom na uslove rada u lokalnom parlamentu.