ČISTE SE, “ŠIRE”, NASIPAJU PUTEVI U GORNJOJ MORAČI: mehanizacija “Komunalnog” u Dragovića Polju, Starču, Ljevištima

14.04.2020 Sanacija puteva Gornja Moraca 1

Nakon Prekobrdja i dijela Donje Morače, proteklog vikenda radnici i mehanizacija Komunalog preduzeća su uredivali puteve u Gornjoj Morači. Radilo se u Dragovića Polju,Starču,Ljevištima ali i u ostalim selima i zaseocima Gornje Morače.

Radove su obišli i Milosav Bulatović, predsjednik opštine, Ljiljana Rakočević, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora,urbanizam i saobraćaj i Milivoje Bulatović, direktor DOO Komunalno. Kako je istakla Ljiljana Rakočević, cilj je da se unaprijede uslovi života na selu.

14.04.2020 Sanacija puteva Gornja Moraca 2

  • Život je uvijek kvalitetniji i jednostavniji, kada su putevi bolji. Hoćemo da budu kvalitetniji putevi unutar sela ali i povezanost sa gradskim područjima. Važna je i bolja pristupačnost katunima a bilo je dionica gdje smo morali i čistiti snijeg. Čistili smo puteve, mjestimično ih proširivali i nasipali. Takodje smo postavljali betonske cijevi – propuste na mjestima gdje je voda oštetila puteve, objasnila je Ljiljana Rakočević.

14.04.2020 Sanacija puteva Gornja Moraca 3

Prilikom razgovora sa mještanima, dogovoreno je da se, čim se steknu uslovi, započnu radovi na sanaciji Spomen Doma u Dragovića Polju, opremanju sanitarnog čvora u okviru Kapele u Dragovića Polju kao i adaptaciji seoskog Doma u Ljevištima.

14.04.2020 Sanacija puteva Gornja Moraca 4