DELEGACIJA MATICE CRNOGORSKE U POSJETI KOLAŠINU: dogovor o zajedničkim kulturnim i identitetskim projektima

24.01.2020 Matica crnogorska u posjeti Kolasinu 1

Izložba Matice crnogorske „Crnogorsko ćirilsko štamparstvo“ kojom se obilježava 525 godina od štampanja Oktoiha prvoglasnika i 500 godina od štampanja prvih knjiga Božidara Vukovića Podgoričanina, biće organizovana tokom predstojećeg Kolašinskog kulturnog ljeta. Izložbu ćine 24 bogato ilustrovana panoa, radjena na crnogorskom i engleskom jeziku, pa će biti zanimljiva i gradjanima Kolašinima i turistima.

Ovo je jedna od dogovorenih aktivnosti na radnom sastanku kojem su prisustvovali Ivan Ivanović, generalni sekretar Matice crnogorske i Danka Barović, sekretar nezavisne nevladine organizacije intelektualaca kao i Milosav Bulatović, predsjednik opštine i Gorica Ilinčić, direktorica JU Centar za kulturu sa saradnicima. Predstavnici Matice crnogorske su upoznali kakav je način rada ove institucije čiji je osnovni cilj učvršćivanje narodne i kulturne samosvijesti Crnogoraca u domovini i inostranstvu. Ivan Ivanović je naglasio da Matica ima ogranke u mnogim crnogorskim gradovima ali da za saradnju nije neopodan.

  • Osnovni cilj nam je čuvanje i razvoj kulturnog identiteta crnogorskog naroda ali i drugih naroda žive u Crnoj Gori kroz sve sfere duhovnog, naučnog i umjetničkog stvaralaštva. Ne namećemo svoje programe, već očekujemo da lokalna sredina prepozna aktuelne teme i vrijednosti, kazao je Ivanović, pozivajući za kulturne radnike, publiciste, umjetnike Kolašina da počnu saradnju sa časopisom Matice crnogorske.

24.01.2020 Matica crnogorska u posjeti Kolasinu 2

Milosav Bulatović, predsjednik Kolašina je izrazio zadovoljstvo posjetom rukovodstva Matice crnogorske i najavio da će se lokalna zajednica na angažovan način uključiti u sve aktivnosti Matice crnogorske. Takodje će se raditi i na institucionalizaciji ove organizacije u Kolašinu gdje se planiraju brojne manifestacije kojima će se afirmisati vrijednost crnogorskog kulturnog, nacionalnog i umjetničkog identiteta.