Godišnja skupština Udruženja pčelara “Kolašin”

27.12.2016 udruzenje pcelara

U maloj sali Centra za kulturu dana 14.12.2016 godine održana je godišnja skupština Udruženja pčelara ,,Kolašin’’.

Predsjednik udruženja Borko Šćepanović, informisao je prisutne članove sa rezultatima rada udruženja u protekloj godini,u kojoj su članovima udruženja distribuirane pogače za prihranu pčela, invertni sirup iz ’’Kuće meda’’, časopis ’’Pčelarstvo’’. Osim toga prisutni su informisani o planu Opštine Kolašin da za sledeću godinu uvede subvencije za podršku poljoprivrednim proizvodjačima na području opštine.

Na skupštini su sumirani rezultati rada udruženja u protekloj godini. Ocijenjeno je da je i pored toga što vremenske prilike nijesu išle na ruku pčelarima ipak ostvaren bolji prinos meda nego u većini opština u Crnoj Gori. Posebna pažnja na skupštini posvećena je zdravstvenom stanju pčelinjih zajednica. Ocijenjeno je da na području Opštine Kolašin u protekloj godini nije bilo većih gubitaka pčelinjih zajednica za razliku od susjedne Opštine Mojkovac gdje su zabilježeni veliki gubici pčelinjih zajednica.

Na skupštini je dogovoreno da se u narednom periodu posebna pažnja posveti edukaciji pčelara, a dogovorena je nabavka dva topionika voska za potrebe članova udruženja.

Po završetku skupštine prisutnim članovima su podijeljene članske karte udruženja i kalendari za sledeću godinu.