Imenovani potpredsjednici Opštine Kolašin

Na sjednici Skupštine opštine Kolašin, koja je održana dana 30.01.2023 godine, lokalni parlament je usvojio odluke o davanju saglasnosti na odluke o imenovanju potpresjednika Opštine Kolašin, kojim su na funkciju potpresjednika su imenovani: Miodrag Miki Bulatovic i Vasilije Ivanović.

Osim parlamentarne većine, za imenovanje potpresjednika su  glasali i odbornici opozicije, dok je uzdržan bio odbornik Bojan Zeković.