Javna debata o događajima iz 1917. godine u Evropi i zemljama Zapadnog Balkana

16.10.2017 Saoptenje CDT

Centar za demokratsku tranziciju u saradnji sa Opštinom Kolašin organizuje javnu debatu kako bi se podstakao dijalog o sjećanju na značaj događaja iz 1917. godine u Evropi i zemljama Zapadnog Balkana.

Ova debata predstavlja jednu od ukupno 9 planirah debata, od čega će se 3 organizovati u Crnoj Gori, a 6 u zemljama iz kojih imamo partnere na projektu.

Događaj predstavlja jednu od aktivnosti u okviru projekta „Evropski horizonti 1917. godine – značaj i naučene lekcije“, finansiranog od strane Evropske komisije. Projekat ima za cilj da doprinese razumijevanju građana o Evropskoj uniji, njenoj istroriji i raznolikosti kroz komemoraciju jednog od glavnih istorijskih preokreta u skorašnjoj evropskoj istoriji – društvene i političke revolucije, pada imperija i njihovog uticaja na politički i istorijski pejzaž Evrope tokom 1917. godine.

Inicijativom za tematske javne rasprave u istorijski važnim lokalnim zajednicama, među koje spada Kolašin, želimo da podsjetimo građane u sedam zemalja o značaju akcija iz 1917. godine za evropsku civilizaciju i na njihove pozitivne i negativne horizonte. Učesnici u debatama će biti predstavnici opština, relevantnih institucija, nacionalno priznati istoričari i građanski aktivisti, fokusirani na analizu nacionalno specifičnih akcija iz 1917. godine.

Na javnoj debati će govoriti istoričar Boban Batrićević i direktor CDT-a Dragan Koprivica.

Javna debata će se održati 18. oktobra 2017. godine u 17h u hotelu Bianca u Kolašinu