Termini konsultacija i Javne rasprave vezano za Nacrt planskog dokumenta – PUP Kolašin

Obavještavamo građane da će se, u toku trajanja javne rasprave održati konsultacije za javnost vezano za Nacrt planskog dokumenta ID PUP Kolašin sa predstavnicima planerskog tima i Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj.

Konsultacije će se održati u maloj sali Centra za kulturu (na spratu) u sledećim terminima :

  • 22. i 23. juna (četvrtak i petak) od 10h -13h,
  • 26. i 27. juna (ponedeljak i utorak) od 10h-13h.

Takođe, obavještavamo javnost da je javna rasprava produžena do 31.jula, a da će se druga centralna javna rasprava održati 10. jula u velikoj sali Centra za kulturu Kolašin.