Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021

20.09.2021 Program za poboljsanje konkurentnosti

Podsjećamo privrednike da je Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu predviđeno je sprovođenje pet programskih linija finansijske podrške i dvije programske linije nefinansijske podrške.

Ukupan je za realizaciju Programa opredijeljeno 3 miliona EUR-a, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

Pozivamo domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, sa teritorije Opštine Kolašin da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava.

Poziv je objavljen 02.08., dok je rok za prijavu 01.10.2021.godine

Više informacija na linku: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-za-program-za-unapredenje-konkurentosti-privrede-za-2021-godinu

U cilju sagledavanja trenutnih problema i smetnji za dalji razvoj i identifikovanja potencijala za rast, mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima preporučujemo

PROGRAMSKU LINIJU ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA

Ko?

Pravo učešća imaju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnim ili uslužnim djelatnostima.

Šta?

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), po kojoj mentor sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta provodi određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

Koliko?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za pružanje mentoring usluga iznosi 35.000€.

Mentoring usluga je besplatna za krajnje korisnike – mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike.

Za više informacija obratite se na mail: kolasin.privreda@gmail.com