Knjiga o Rovcima

knjiga o rovcima

Promocija knjige „O Rovcima i plemenu mome – da je više priče“ autora Ranka Nikičina Bulatovića održana je 21.08.2014.godine u Centru za kulturu. O knjizi su govorili prof. dr Savo Marković, novinar i publicista Budo Simonović i istoričar umjetnosti Draginja Kujović. Novinar i publicista Budo Simonović je govoreći o knjizi rekao da je „njegova radost posebna jer u ruci drži knjigu svog dragog prijatelja.“

„Ovo je jedna sjetna knjiga, knjiga o Rovcima kojih više nema. U tome jeste i sva vrijednost i ljepota ove knjige, jer Ranko je nakon 50 godina odsustvovanja iz Rovaca smogao snage da u korice stavi svoja sjećanja, svoja osjećanja, svoja viđenja Rovaca, da sačuva od zaborava mnogo toga čega više nema. U ovoj knjizi će se naći mnogo onih obilježja koja knjigu čine monografijom, naći će se jedno ogromno bogatstvo, jedan zlatni rudnik jezika, mudrosti, umnosti koja nažalost izumire u ovim našim krajevima. Ono što mi se u ovoj knjizi posebno dopada je poglavlje gdje se Ranko osvrće i obraća majci Rovačkoj. On je napravio sliku te mučenice koja traje,“rekao je Simonović.

Prof. dr Savo Marković je takođe izdvojio kao naročito upečatljivo njegovo kazivanje o majci. „Skromnost, pripadništvo plemenu Rovačkom, pripadništvo porodici, pripadništvo etosu koje se provlači kroz čitav roman. On dalje govori o crti poštenja, karakteru, o toj skromnosti kao vrhovnom načelu i ono se provlači kroz cijeli roman. Ranko govori o tradiciji ali i o  modernim strujanjima“.

Istoričar umjetnosti Draginja Kujović je kazala da je  „knjiga „O Rovcima i plemenu mome – da je više priče“ autora prof. dr Ranka Nikičina Bulatovića je jedan svojevrstan književni fenomen, živo i iznad svega plemenito književno djelo, izašlo iz pera jednog od najpismenijih, među armijom pismenih Bulatovih potomaka“.

„U ovoj knjizi se oglednuo, kolektivno nesvjesno, patrijarhalni mentalitet Rovaca u punom sjaju i veličini. Ova knjiga je prije svega jedna uporedna studija, pisana u strogom obrascu od trinaest poglavlja. Čita se po redosledu koje sam čitalac odabere. Ova knjiga  je rečnik psihološko – andragoških pojmova viđenih sa stanovišta nauke i tumačenih od strane Rovčana“, kazala je između Kujović.

Povodom promocije knjige direktor Centra za kulturu Branislav Jeknić je priredio izložbu fotografija sa ambijentalno pejzažnim i etnografskim motivima i slikama iz Rovaca.