Kolašin i Bugarski grad Loveč potpisali Sporazum o saradnji

IMG 18bc26d9609d2f79d5fe0e36d89b5588 V

U subotu 11 maja je potpisan Sporazm o saradnji izmedju Kolašina i grada Loveča u Bugarskoj. Sporazum su potpisali predsjedni Kolašina Milosav Bato Bulatović i gradonačelnica Loveča, Kornelija Marinova.

Sporazumom o saradnji će se pripremiti i pobratimljenje dva grada. Takodje će se poboljšati komunikacija i saradnja izmedju graddjan dva grada. Održavaće se direktni kontakti izmedju institucija, organizacija i firmi Loveća i Kolašina.

Dva grada će razmjenjivati iskustva u šest ključnih oblasti – obrazovanju, kulturi, sportu, turizmu, ekonomiji i nevladinom sektoru. Stvaraće se prijateljski odnosi izmedju vaspitno-obrazovnih institucija, naučnih i akademskih zajednica a razmjena iskustava iz ovih oblasti biće dragocjene za obe zajednice.

IMG 1b25dde315249ea90ea0f4e97545bc27 V

Razvijaće se saradnja u oblasti turizma, kulture, sporta uz organizaciju zajedničkih sportskih i kulturnih i turističkih dogadjaja. Saradjivaće privredna udruženja dva grada kao i nevladine organizacije.

Delegacija kolašinske opštine u kojoj su pored predsjednika opštine Milosava Bata Bulatovića, bili i Milan Djukić, predsjednik Skupštine opštine i Radmila Šuković, prisustvovali su svečanostima povodom obilježavanja Dana grada Loveč. Sa njima je bila i Snežana Radović, ambasadorka Crne Gore u Bugarskoj.

IMG 54b871ce4c0b5133c1c01d7c5b6d59b7 V

Organizovana je i posjeta štampariji vlasnika Nikolaja Dimitrova, koja je jedna od najmodernijih u Evropi. Predsjednik Milosav Bato Bulatović je dao intervju bugarskoj televiziji.

IMG 8ca16a6039ace0891741f6cf948e46bc V

IMG a9f87296847444386022e3d1117c28ca V

IMG 1266bc4f99e30ee50e047eda8a4a18b4 V