Konferencija Pametni gradovi – razmjena iskustava održana u Budvi

20.09.2022 Koferencija pametni gradovi 1

Sekretar za finansije, imovinu i ekonomski razvoj dr. Dragan Bulatović i savjetnik za informacione tehnologije Nikola Krneta prisustvovali su konferenciji „Pametni gradovi – razmjena iskustava“, koju je organizovala Zajednica opština Crne Gore uz podšku EU instrumenta – TAIEX, u Budvi 14. i 15. septembra 2022.godine. Na konferenciji su predstavljeni primjeri procesa digitalizacije na lokalnom nivou iz Slovenije i Hrvatske, koje su prezentovali učesnici iz Rijeke, Karlovaca, Kranja, Idrije i Udruge gradova Republike Hrvatske.

20.09.2022 Koferencija pametni gradovi 2

Dinamičan razvoj digitalnih tehnologija nameće potrebu digitalne transformacije društva. Digitalno društvo omogućava građanima da ostvaruju bržu i jednostavniju komunikaciju i pristup javnim uslugama. „Pametni gradovi“ odgovaraju aktuelnim izazovima razvojem pametnih rješenja javnih usluga koja građanima pružaju bolji kvalitet života. Prednosti pametnih gradova ogledaju se kroz bolju regulaciju saobraćaja, bolje i pristupačnije usluge komunalnih službi, efikasnije korišćenje energije, manji iticaj na životnu sredinu, veću sigurnost i uključenost građana. Učenje na primjerima dobre prakse i međusobna razmjena iskustava od neprocjenjivog su značaja za razvijanje efikasnog i efektivnog koncepta pametnih gradova.