Ministar odbrane Predrag Bošković potvrdio : Vojni poligon na Sinjavini neće uništiti životnu sredinu

09.03.2019 Ministar Boskovic posjeta 2

Svi koji su vezani za planinu Sinjavinu, svi koji koriste puteve ka toj planini, imaće koristi od izgradnje poligona Vojske Crne Gore. Otvaranje poligona nije samo dobro za VCG već i za opštinu. Tako će stijena koja će biti podignuta na poligonu, istovremeno biti i novi turistički sadržaj za ljubitelje planinarenja i alpinizma, istakao je Predrag Bošković, ministar odbrane nakon jučerašnjeg radnog sastanka sa rukovodstvom kolašinske opštine

Na sastanku dogovoreno šta to Vojska Crne Gore može da uradi za gradjane Kolašina i da pomogne ovdašnjim inicijativama i projektima. Prva tema je je bila rekonstrukcija kasarne „Djuro Drašković“ na Brezi sa aspekta stvaranja potencijala za dobrovoljno služenje vojnog roka.

Cllj nam je da dobrovoljno služenje vojnog roka širimi i na ostale opštine u Crnoj Gori, da to ne bude samo Danilovgrad.Imamo namjeru da broj polaznika dobrovoljnog služenja vojnog roka, značajno povećamo s obzirom na interesovanje koje je bilo za prvu klasu dobrovoljaca. Takodje smo razgovarali o pomoći inžinjerijske čete Vojske Crne Gore u proboju i rekonstrukciji većeg broja puteva u ruralnom dijelu kolašinske opštine. Siguran sam da Vojska Crne Gore može odgovoriti zahtjevima a ima ih dosta koje je opština Kolašin kandidovala. Prezentirali smo mogućnost korišćenja tri multisidisciplinarna helikoptera koje smo nabavili prošle godine.VCG će biti i kadrovski i tehnički u mogućnost da obezbjedi prevoz ugroženih lica, najavio je ministar Bošković.

Vojska Crne Gore je pouzdan partner u svemo što radimo i planiramo, kazao je Milosav Bato Bulatović, predsjednik opštine, dodajući da su naišli na razumijevanje za sve inicijative koje su uputili ka VCG.

Očekujemo pomoć u projektima putne infrastrukture.Kolašin je sa skoro 900 kvadratnih kilometara jedna od prostorno većih opština u državi tako da imamo široku mrežu lokalnih puteva i velike zahtjeve prema njihovom održavanju.Unaprijedjenom putnom mrežom vraćemo život na ta područja,omogućavamo razvoj poljoprivrede ali istovremeno činimo turističke atrakcije bliže gostima.Dogovorili smo koji će to biti putni pravci koji će se ili probijati ili rekonstrisati.Značajno je što ćemo kao grad biti uključeni u dobrovoljno služenje vojnog roka što se poklapa sa našom strategijom da mladi ljudi dolaze u Kolašin.Dobili smo još jedno uvjerenje da će poligon na Sinjavini tako da će biti u funkciji boljeg života i na planini i njenoj okolini.Objasnićemo to ljudima koji su mislili drugačije i koji u tome što se radi vide opasnost za životnu sredinu.Vojska će urediti puteve, boravak na Sinjavini će biti ugodniji, dobri domaćini će imati podršku a planinarska stijena će biti dopuna turističkoj ponudi, kazao je Bulatović.

09.03.2019 Ministar Boskovic posjeta 3