Na evropskom putu Crne Gore potrebno je više vrednovati ulogu i značaj lokalnih zajednica i brinuti o malim sredinama, što će se odraziti na poboljšanje kvaliteta života, kao i ostvarivanje prava i sloboda građana

To je jedna od poruka sa sastanka zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniše Bjekovića i predsjednika Opštine Kolašin, Vladimira Martinovića, koji su razmijenili informacije o stanju ljudskih prava i sloboda u ovoj Opštini.

U razgovoru je ocijenjeno da građani Kolašina još uvijek nisu u dovoljnoj mjeti upoznati sa načinom zaštite svojih prava, čemu svjedoči podatak da u obraćanjima često miješaju nadležnosti na lokalnom i državnom nivou.

Sagovornici su pozvali građane da koriste pravo da se obrate Ombudsmanu kada za to postoji potreba, imajući u vidu da je u protekloj godini instituciji upućeno svega šest pritužbi.

„Život se dešava u lokalnim zajednicama, pa ne treba čekati da se sve reguliše sa državnog nivoa“, rekao je zaštitnik Bjeković. On je ukazao na važnost jačanja tolerancije i solidarnosti među ljudima širom Crne Gore, podsjećajujući da su tenzije uvijek izraženije tokom izbornih perioda.

Predsjednik Opštine g. Martinović rekao je da je i Kolašin opterećen podjelama i političkim pitanjima, navodeći da je jedan od ciljeva nove gradske vlasti da, bez revanšizma, smiruje tenzije i fokus usmjeri na ekonomski razvoj grada.

Gospodin Martinović dodao je da se nada uspješnom nastavku saradnje sa institucijom Zaštitnika, iskazujući spremnost da se zajedničkim aktivnostima doprinese unaprjeđenju znanja o pravima i načinima zaštite prava i sloboda građana, s fokusom na mladima i pripadnicima ranjivih grupa.