Novi servis za građane: OPŠTINA KOLAŠIN UVELA“SISTEM 48”

Sistem 48

Građanima Kolašina i njegovim posjetiocima, biće na raspolaganju novi kanal komunikacije koji će doprinijeti  kreiranju efikasne, odgovorne i moderne gradske uprave.

Riječ je o “SISTEMU 48”, najbržem i najefikasnijem servisu, koji građanima omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način prijave komunalni problem putem web portal: http:// kolasin.sistem48.me, i-mejl adrese: kolasin@sistem48.me ili na broj telefona 068 898 833 i prate status rješavanja prijava.

29.09.2022 Kolasin 2

Bilo da je riječ  o oštećenom asfaltu,   signalizaciji, deponijama i neuredjenim zelenim površinama, pucanju vodovodnih cijevi, kvaru na uličnoj rasvjeti, oštećenim i neispražnjenim kontejnerima, poteškoćama sa psima lutalicama ili pak havarisanim i napuštenim privremenim objektima, nadležne gradske službe izlaze na teren u roku od 48 sati od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema i odmah rješavaju problem (ukoliko je to moguće) i/ili izvještavaju o statusu rješavanja problema.

“Na taj način, ne samo da ćemo zajednički unaprijediti i intenzivirati direktnu komunikaciju sa građanima, a grad učiniti čistijim, urednijim i modernijim, već ćemo gradskim službama pomoći da ažurnije i efikasnije evidentiraju i  otklone prijavljene nepravilnosti”

29.09.2022 Kolasin 1