O B A V J E Š T E Nj E

Shodno instrukcijama Uprave za statistiku Popisna komisija opštine Kolašin će u cilju uspješne realizacije svih aktivnosti u periodu sprovođenja popisivanja organizovati dežurstvo u zgradi Centra za kulturu na adresi Trga Boraca broj 5 u vremenu od 08:00h do 20:00h.

Obavještavaju se građani da je obezbijeđena telefonska linija broj: 068/898-809 na koji će se članovi Popisne komisije javljati tokom sprovođenja popisnih aktivnosti.

Popisna komisija opštine Kolašin