Obnovljena turističko-saobraćajna signalizacija u gradskoj zoni

Opština Kolašin je započela  postavljanje nove turističko informativne signalizacije na javnim površinama. Izvođenje radova se vrši u skladu sa Pravilnikom o saobracajnoj signalizaciji i Planom postavljanja turističke signalizacije. Paralelno sa ovim aktivnostima, vrši se uklanjanje svih dotrajalih znakova i onih koji ne zadovoljavaju određene standarde.