Održan drugi Etno kamp

09.08.2016 Etno kamp1

U Kolašinu je od 1-7. avgusta 2016. održan drugi po redu Etno kamp ‒ istraživanje elemenata nematerijalnog nasleđa kojima prijeti nestajanje. Etno kamp je jedino studijsko izučavanje tradicionalnih plesova i pjesama u Crnoj Gori koje organizuju Centar za kulturu Kolašin, KUD „Mijat Mašković“ i CIRTIP ‒ Kolašin, a dijelom sufinansira Ministarstvo kulture Crne Gore.

Fokus kampa je okupljanje profesora i studenata smjerova etnomuzikologije i etnokoreologije sa fakulteta iz zemlje i regiona u cilju snimanja i analize plesova, pjesama i običaja u Crnoj Gori.

Ove godine primaran cilj kampa bila је arhivacija obimne građe snimljene 2015. godine. Kako je riječ o izuzetno kompleksnoj materiji, u dobroj mjeri nepoznatoj čak i većini domaćih zaljubljenika u folklor, pred kamperima je bio složen zadatak koji će se nastaviti i narednih godina. Pod mentorstvom Martine Karin, MA, asistentkinje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu za užu naučnu oblast Etnomuzikologija, pored arhivacije, održano je i niz predavanja, plesnih i pjevačkih radionica. Učesnici kampa su bili studenti etnomuzikoloških smjerova sa fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Banja Luci, kao i domaći istraživači i studenti za koje je organizator procijenio da imaju dovoljne reference za učešće u kampu. Četrnaest polaznika, uz 15-ak volontera, za nedelju dana je unaprijedilo rezultate prethodnog kampa i usavršilo svoja saznanja o plesnoj i muzičkoj praksi kolašinske, ali i drugih regija. Tako je omogućen komparativan pristup, tačnije ‒ upoređivanje nasleđa različitih krajeva.

Specijalista Davor Sedlarević je u praktičnom dijelu polaznike učio starim plesovima sa kojima se mogu susresti na terenu, uvodeći ih u finese terenskog rada. Na taj način najbolje se šire dosadašnja saznanja o nekadašnjoj plesnoj praksi kolašinske regije, ali i praktično razotkrivaju mnoge nedoumice vezane za crnogorske plesove.

Velik doprinos kampu dala je dr Vesna Karin, docent za užu naučnu oblast Etnomuzikolgija na Akademiji umetnosti Novi Sad. Ona je održala predavanje na temu „Narativ i komunilacija u gluvom kolu“, da bi nakon toga i praktično prikazala dio nijemih plesova, mahom sa dinarskog područja. Pored toga, dr Karin je realizovala terenska istraživanja u selu Požnja, intervju sa najpoznatijom crnogorskom tužiljom Milicom Milošević, te sakupljanje podataka o nasleđu drobnjačko-uskočkog kraja sa posebnim osvrtom na selo Sirovac. U tom poslu pomagala joj je Danica Šćepanović asistentkinja u KUD-u „Mijat Mašković“. Predavanje o obrednim povorkama u sjevernom Banatu, kao i plesnu radionicu održao je specijalista Igor Popov. Uz vrlo upečatljive video i zvučne primjere, on je dao i određene ideje kako bi kamp trebalo da se razvija. Specijalista Ana Ćirić je bravurozno realizovala radionicu tradicionalnih plesova pirotskog kraja. Ona je i vodila istraživačku ekipu u selo Ravni gdje je obavljeno „prepoznavanje“ terena sa ciljem budućeg detaljnog istraživanja ove oblasti. U radionicama su učestvovali i članovi FA „Nikola Đurković“ iz Kotora, čiji je rukovodilac prof. Predrag Šušić prepoznao važnost učešća i usavršavanja članova ansambla na Etno kampu.

09.08.2016 Etno kamp2Praksu kampa da i studentima da mogućnost da održe predavanja nastavila je Anđela Lambeta, studentkinja SPMU Etnomuzikologija na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, sa temom „Nematerijalno nasleđe Hercegovine“ u sklopu koje je odražna i plesna radionica. O svom iskustvu u istraživanju kulturnog nasleđa Paštrovića govorio je diplomirani arheolog Dušan Medin iz Petrovca na Moru. U vrlo aktivnoj komunikaciji on je prikazao put kojim je došao do značajnih rezultata na polju izučavanja i prezentacije nasleđa Paštrovića.

Davor Sedlarević je sa nekoliko polaznika realizovao istraživanje plesne i muzičke tradicije sela Mijakovići u pljevaljskom kraju. To je bila prilika da se kamperi upoznaju sa samim načinom rada na terenu, ali i vide kakvo bogatstvo se krije u sjećanjima samo jednog mještanina ‒ plesna, vokalna i instrumentalna tradicija, ali i dio nekadašnjih običaja i vjerovanja.

Martina Karin je vodila radionice tradicionalnog pjevanja u kojima su naučene pjesme raznih regiona, ali i metodički objašnjeni principi različitih stilova pjevanja. Anđela Lambeta i Ana Ćirić su polaznike naučili po jednu pjesmu iz svog kraja.

Eksperiment koji je osmislio Davor Sedlarević podrazumijevao je demonstraciju plesova pred kazivačem koji je pokazao te plesove tokom prethodne godine. Na taj način je testirano viđenje i rekonstrukcija iz ugla istraživača, a totalna potvrda tačnosti plesanja od strane kazivača je dokazala iskustvo i realnu analizu podataka sa terena.

Direktor kolašinskog Centra za kulturu, Branislav Jeknić, je obezbijedio nedostajuća sredstva za održavanje kampa, a ličnim zalaganjem je doprinio da se dođe do određenog broja kazivača, te da se kamp u potpunosti realizuje. Organizatori kampa izražavaju zahvalnost Nacionalnom parku Biogradska gora na pomoći prilikom izleta kampera, kao i pekari „Naša“ na donaciji svojih proizvoda. Mladi članovi KUD-a „Mijat Mašković“ su svojim konstantnim prisustvom svim aktivnostima potvrdili visok nivo svijesti o važnosti izučavanja nasleđa. Na kraju kampa uručeni su „Raskovnici“ – svojevrsne diplome za učešće u istraživanjima.