Osobe sa smetnjama u razvoju

Radionica osobe sa posebnim potrebama 14 11 2014

Radionica na temu: „Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ održana je u Kolašinu krajem protekle sedmice. 

Izvršni direktor NVO „Naša inicijativa“ Milisav Korać je rekao da je cilj radionice upoznavanje roditelja djece sa smetnjama u razvoju o osnovnim pravima iz zdravstvene zaštite, propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja lica sa invaliditetom, propisima o povlasticama prilikom putovanja, o besplatnoj pravnoj pomoći i nizom drugih zakonom predviđenih prava. „Koji su to problemi u vašoj opštini kada je u pitanju socijalna zaštita, da se ukaže na pojedina prava, iako ona u dovoljnoj mjeri nijesu obezbijeđena, cilj nam je da afirmišemo pojedine od tih prava, ukažemo na mogućnost korišćenja tih prava a istovremeno je pripremljen i dobar dio propisa, zakona, podzakonskih akata, pravilnika koji će biti prezentirani“, rekao je Korać. On je dodao  da se preko Udruženja  pokrenu neka pitanja koja bi se mogla apostrofirati preko državnih organa za rješavanje u narednom periodu.

Rukovodilac Centra za socijalni rad u Kolašinu Duško Šćepanović je rekao da će sastanak pomoći roditeljima i djeci sa smetnjama u razvoju da ubuduće lakše ostvaruju svoja prava.

Radionicu je posjetila i predsjednica opštine Kolašin Željka Vuksanović. Ona je kazala „da će opština Kolašin u okviru svojih mogućnosti uvijek pomoći ovakva okupljanja i dodala da je ovo najbolji način da se rješavaju problemi u bilo kojoj oblasti“.

Projekat je organizovao Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ u saradnji sa NVO „Zvijezda“ iz Kolašina, a  podržan je od strane Evropske Unije u Crnoj Gori.