Održana Skupština Turističke organizacije Kolašin

Danas je održana konstitutivna sjednica Skupštine Turističke organizacije Kolašin, kojom je predsjedavao predsjednik Opštine Kolašin koji je ujedno i predsjednik Turističke organizacije Vladimir Martinović.

U radu Skupštine TO učestvovalo je 10 članova, a pred njima su se našle 4 tačake dnevnog reda:

1. Donošenje odluke o verifikaciji mandata;
2. Odluka o imenovanju Izvršnog odbora;
3. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora i
4. Tekuća pitanja

Verifikovani su mandati novim članovima Skupštine TO Kolašin, koja je na današnjoj sjednici imenovala izvršni i nadzorni odbor TO Kolašin.

Predsjednik Opštine je istakao da će lokalna samouprava  biti tu na raspolaganju, da će u saradnji sa TO Kolašin razvijati turizam na još veći nivo, u želji da Kolašin bude prepoznat ne samo na regionalnoj, već i na evropskoj turističkoj mapi, a od tirističkih poslenika očekuje da zajednički u javnom interesu sarađuju oko predstojećih kulturnih i sportskih manifestacija koje Kolašin očekuju.