03.08.2019

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu člana 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Sl.list CG “,broj 75/18 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, CG RESORT d.o.o. Tivat podnio je Sekretarijatu zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu broj 06-321/up-5 za projekat “Turistički kompleks – Breza 5*” na na kat. parcelama broj 1109/1, 1108/2 i 1106/18 KO Kolašin u zahvatu DUP-a Breza, Opština Kolašin..

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: kolasin.urbanizam@gmail.com je shodno članu 20 stav 6 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, 30 dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja, odnosno najkasnije do 31. avgusta 2019. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u maloj sali Centra za kulturu u opštini Kolašin, dana 15.08.2019. godine sa početkom u 10 časova.

1 thoughts on “03.08.2019”

  1. Wow, fantastic weblog format! How long have you been running a blog for?

    you made running a blog glance easy. The total glance of
    your web site is excellent, let alone the content!
    You can see similar here sklep

Komentariši