06.11.2019

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu člana 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, “Ski resort Kolašin 1450” – A.D. Kolašin podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Apartmanski objekat E u sklopu planinskog centra Kolašin 1450” na katastarskim parcelama broj 1014/8, 1017/5, 1020/2. 1021/1, 1021/4, 1016/3, 1016/4, 1017/6, 1022/1, 1125/3, 1023/1, 1048/5, 1127/7, 953/4, 953/3, 904/12, 1127/9, 904/11, 904/41 KO Smrčje, opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: kolasin.urbanizam@gmail.com je shodno članu 20 stav 6 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, 30 dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja, odnosno najkasnije do 30. 11. 2019. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u maloj sali Centra za kulturu u opštini Kolašin, dana 27.11.2019. godine sa početkom u 10 časova.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *