15.02.2019

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi “Sl. list CG”, br. 2/2018) i člana 8 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Sl.list RCG”- opštinski propisi, br.12/12) Sekretarijat za finansije  imovinu i ekonomski  razvoj Opštine Kolašin daje sledeće

O B A V J E Š T E NJ E

Predsjednik Opštine Kolašin je Zaključkom br.  02- 695/2 ,  od 12. 02.2019.godine utvrdio Nacrt Odluke  o budžetu Opštine Kolašin za 2019.godinu i navedeni Nacrt se stavlja na javnu raspravu.

Pozivaju se zainteresovani predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnici Budžeta Opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedene odluke.

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

    Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 14.02.2019.godine do i sa 28.02.2019. godine.

    Centralna javna rasprava održaće se u  sali Centra za kulturu u Kolašinu, dana 27.O2. 2019. godine sa početkom u 11.00 časova.

    Sa Nacrtom odluke zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za finansije imovinu i ekonomski  razvoj – kancelarija broj 16 , svakog radnog dana od 11.00 – 13.00 časova i na web sajtu Opštine: www.opstinakolasin.me

    Primjedbe, predloge i sugestije do isteka roka za javnu raspravu dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za finansije imovinu i  ekonomski razvoj, na adresu Buda Tomovića bb, Kolašin ili na e-mail: kolasin.privreda@gmail.com

Zaključak predsjednika

Program javne rasprave

Nacrt budžeta za 2019. godinu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *