19.08.2021

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: “Hidrotehnička infrastruktura duž ulice Boška Rašovića 1 i na dijelu ulice Milivoja Bulatovića” u Kolašinu

Zaključak

Program javne rasprave

Nacrt Odluke sa programskim zadatkom i uslovima vodovoda

 ______________________________________________________________________________________________________

Obavještenje za zainteresovanu javnost – Postupak procjene na životnu sredinu za projekat “Mini pogon za tradicionalnu proizvodnju alkoholnog pića (rakije)” , podnosilac zahtjeva: Moračka riznica D.O.O

1 thoughts on “19.08.2021”

Komentariši