28.11.2018

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi “Sl. list CG”, br. 2/2018) i člana 8 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Sl.list RCG”- opštinski propisi, br.12/12) Sekretarijat za finansije imovinu i ekonomski razvoj Opštine Kolašin daje sledeće

                                                             O B A V J E Š T E NJ E

Predsjednik Opštine Kolašin je Zaključkom br. 01- 4839, od 27.11.2018.godine utvrdio Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2018.godinu i navedeni Nacrt se stavlja na javnu raspravu.

Pozivaju se zainteresovani predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnici Budžeta Opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedene odluke.

Zaključak predsjednika

Program Javne rasprave

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2018. godinu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *