OPŠTINA OTVORILA ZVANIČNI INSTAGRAM NALOG

29.03.2020 Instagram nalog Opstine

Da bi gradjani Kolašina i ostali zainteresovani imali što više informacija o aktivnostima lokalne uprave, opština je otvorila zvanični instagram nalog.

Na njemu će biti informacije koje su važne za gradjane Kolašina u ovoj situaciji i kojima se prate radnje i mjere koje se preduzimaju u borbi protiv korona virusa.

Pored objavljenih kontakt telefona i podataka koji se objavljuju na zvaničnom sajtu opštine Kolašina, instagram nalog će biti još jedna komunikacija izmedju lokalne uprave i gradjana.