OPŠTINSKI TIM: građani sve odgovorniji u primjeni mjera, zatvorene kapela i tržnica, prati se snadbjevenost u trgovinama

18.03.2020 kolasin korona opstinski tim

Na današnjoj sjednici Opštinskog tima za zaštitu i spasavanje, kojom je predsjedavao Milosav Bato Bulatović, predsjednik Opštine, upućen je apel svim gradjanima koji su u Kolašin stigli ili će stići narednih dana da se prijave nadležnim zdravstvenim organima. Takodje je zatraženo od državnih organa koji imaju zadatak da kontrolišu ulazak u Crnu Goru na graničnim prelazima, a prije svega zdravstveno-sanitarne inspekcije i epidemiološke službe, da obavještavaju Opštinski tim i Dom zdravlja o licima koji iz inostranstva dolaze u Kolašin.

Neopodno je da zdravstveno-sanitarna inspekcija dostavlja Rješenja Epidemiološkoj službi u Bijelom Polju kako bi iz Epidemiološke službe dostavljali informacije Opštinskom timu i Domu zdravlja.

Predstavnici Doma zdravlja su saopštili da je pod zdravstvenim nadzorom nekolikom osoba ali da zbog zaštite ličnih podataka njihova imena ne mogu saopštiti. One uredno primjenjuju mjere nadzora koje su im date.

Dogovoreno je da volonteri Crvenog krsta uključe u dostavu hrane licima koja nijesu u stanju da dodju do prodavnica ili su zbog karantina spriječeni. Kao pozitivan primjer navedena četvočlana porodica iz Srbije, smjestla se u samoizolaciju u svoju vikendicu koja ima u Kolašinu i pozvala Odjeljenje bezbijednosti pitajući kako da dodju do hrane jer ne žele da napuštaju svoj porodični karantin. Preko volontera Crvenog krsta sa njima će se stupiti u kontakt i biće im dostavljena hrana – oni će dati novac i spisak namirnica a volonteri će im dostatviti hranu.

Pored već objavljenih brojeva u Lokalnoj upravi i Domu zdravlja, odlućeno je da još dva broja budu u funkciji za informacije tokom borbe protiv korone virusa. Ovi brojevi su besplatni i dostupni 24 sata.

122 Odjeljenje bezbijednosti Kolašin

123 Služba zaštite i spasavanja Kolašin

Konstatovano je da se sve odgovornije sprovode naredbe i preporuke Vlade Crne Gore u borbi protiv korone virusa. Od juče su zatvoreni kozmetički i frizerski saloni, a prekjuče je policija postupajući po anonimnoj prijavi procesuirala jedan ugostiteljski objekat pored magistrale zbog nepoštovanja pravila.

Komunalno preduzeće je donijelo odluke da zatvori Gradsku kapelu i Gradsku pijacu.

Ne radi Suvenirnica u Domu kulture a biće objavljeno na koji će način biti organizovana izdavanje i zamjena knjiga u Biblioteci s obzirom da su gradjani vezani za kuću pa su im i potrebe za čitanjem veće, što su pokazali interesovanjem ovih dana.