Lopte za osnovce

Lopte2

Uprava za mlade i sport Crne Gore na čelu sa direktorom Igorom Vušurovićem dodijelili su lopte za fudbal, rukomet i košarku Osnovnoj  školi u Kolašinu kao i Osnovnim školama sa seoskog područja u kolašinskoj opštini.

 

Osnovnim  školama “Risto Manojlović” iz Kolašina, “Vojin Čepić” iz Dragovića Polja, “Mojsije Stevanović” iz Manastira Morača, “Dr Radosav Jagoš Vešović” iz Bara Kraljskih i “Međuriječje” iz Međuriječja  donaciju su uručili potpredsjednik opštine Kolašin Đuro Milošević i direktor Centra za kulturu Branislav Jeknić.

Ova donacija će u velikoj mjeri uticati na razvoj i realizaciju aktivnosti iz opsega fizičkog vaspitanja, kao i u razvoju sporta u školama.