OTVORENA IZLOŽBA SLIKARA MIROSLAVA ŠUKOVIĆA: priča o borbi čovjeka sa samim sobom

18.08.2020 Izlozba 2

Njegova likovna poetika je posvećena izmučenim ljudima,ljudima koji su u konstantnoj borbi sa samim sobom,drugim ljudima,svijetom,životom.Slike su u ogoljena iskrenost,dok mu je misao stroga i čista a reflektuje se kroz jednostavnost pokreta koji ne sadrži ništa suvišno.Izobličena lica na njegovim slikama, tek poprimaju crte ljudske figure koje pojačavaju nelagodnost i sugerišu dehumanizaciju ličnosti u modernom dobu,istakla je Marija Saičič, istoričarka umjetnosti na otvaranju izložbe slikara Miroslava Šukovića,u kolašinskom Domu kulture.

Ona je naglasila da Šuković priča o egzistencijalnoj borbi, borbi čovjeka sa samim sobom ali priča i o nezaobilaznom duhovnom nasledju.Njegova djela mose bolnu istitnu o postojanju i čovjekovim tegobama u savremenom svijetu.

18.08.2020 Izlozba 3

  • Odbijajuću načela konvencionalne ljepote, figure na njegovim platnima su potpuno lišene individualnih karakteristika,dobijajući tek poneki obris ljudske figure.U svijetu otuđenja i samootuđenja, u svijetu gdje sve više liče jedni na druge, Šuković odbija da slika slijepo preslikavanje stvarnosti, već se fokusira na unutrašnje stanje čovjeka.Sve njegove figure nose neshvatljive oblike.Isušene su, mršave su, smiju se, krevelje se i prave čudne grimase iz kojih izbija uzvik.On pokretom i bojom .nameće pitanje kako zapravo naslikati čovjekovu dušu.Oči na na njegovim slikama su naslikane kao da iz njih izbija vapaj.Pred Šukovićevim radovima niko ne ostaje ravnodušan,osjeti se uzbuđenje koje je nekada radost a nekada patnja.Njegovi radovi su intelektualna pobuna protiv normi ali i duhovno bjekstvo od današnjice.Pokreti na njegovim slikama su zapravo pokreti samog slikara koji stoji ogoljen pred svojim radovima jer Šuković odgovoran i apsolutno predan jedino svojoj umjetnosti,istakla je Marija Saičić.

Gorica Ilinčić, direktorica JU Centar za kulturu koji je i organizator izložbe, naglasila je da je izloženo 25 radova, uglavnom novijeg datuma,koji su radjeni kombinovanom tehnikom na papiru,kartonu ili na papiru.

  • Predstavljamo afirmisanog umjetnika koji je samostalno izlagao u brojnim crnogorskim galerijarma ali i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj.Izlagao je i na više koleltivnih izložbi a dobitnik je i jedne od prestižnih nagrada iz oblasti likovne umjetnosti – nagrade cetonjskog likovnog salona „Trinaesti jul“ 2015 godine.Miroslav Šuković je , kroz vjekovni i civilizacijski poriv umjetnika da stvara, ostavio zadatak, da gledajući slike doživimo umjetnost ali i pokušavamo otkriti šta je želio da poruči ispod onog stvarnog i vidljivog, kazala je Ilinčićka.

18.08.2020 Izlozba 1

Izložbu je zvanično otvorio Milosav Bulatović, predsjednik opštime.pozdravljajući sve prisutne i izražavajuči zadovoljstvo što“nas je u ovako lijepom prostoru okupio naš sugradjanin Miro“

  • Ruka Miroslava Šuković je vodjena jednim izuzetnim stvaralačkim duhom.Ovi radovi oplemenjuju našu sredinu koja,iako je mala razumije ovo stvaralaštvo.Prilika je da kažem da smo ponosni na kolašinske umjetnike od kojih su neki i planetarno poznati.Miroslav Šuković je uspješan mladi čovjek, svestran u svojim inspiracijama,dokazani umjetnik ali i uspješan preduzetnik na čemu mu iskreno čestitam, istakao je Bulatović.