Peta sjednica SO Kolašin

31 03 2015 V Sjednica SO KL

Peta redovna sjednica Skupštine Opštine Kolašin protekla je u znaku polemisanja o budžetu za 2015. godinu, kreditnom zaduženju Opštine u iznosu od 7 miliona eura

i Odluci o prenosu prava prenosa svojine nad opštinskim zemljištem Vladi Crne Gore kako bi se izmirili zaostali porezi i doprinosi.

Na početku sjednice pažnju odbornika okupirala je ostavka odbornice Slađane Kršikape (SDP) na čije mjesto je imenovana Verica Aničić (SDP).

Odbornica Marta Šćepanović (DPS) je kazala da “ne može da vjeruje da će Skupština verifikovati mandate na kojem nema potpisa predsjednika opštinske izborne  komisije.”

Odbornik Bojan Zeković (SDP) je objasnio da popunjavanje odborničkog mjesta nije stvar o kojoj odlučuje OIK, već samo konstatovanje. U znak revolta odbornici DPS – a su napustili zasijedanje lokalnog parlamenta.

Predsjednica opštine Željka Vuksanović je kazala da “joj je žao što su odbornici DPS –a napustili sjednicu ali i konstatovala da kada se sklope sve kockice jasno je da su došli s namjerom da napuste sjednicu te da su zbog toga i tražili da se na samom početku prozivkom utvrdi kvorum”. Ona je konstatovala da je skupština legitimna i da može da nastavi sa radom.

Sekretar za privredu i finansije u opštini Kolašin Goran Rakočević je obrazložio predlog Budžeta za 2015.godinu koji sadrži prihode i rashode u iznosu od 11.925.438,05 €.

“Predloženi budžet je plan da bi se stekli uslovi da se javne finansije konsoliduju, odnosno izvrši restruktuiranje i racionalizacija potrošnje. Budžet je sanacionog karaktera, predvidjeli smo zaduženje od 7 miliona eura kojim bi se finansirali dugovi iz prethodnog perioda. Ovim budžetom je i planirana prodaja nepokretnosti u iznosu od 2,8 miliona eura kojim bi se finansirali dugovi koji su po protokolu sa poreskom upravom usaglašeni na dan 30.11. prošle godine. Za obje ove stavke su stečeni preduslovi da mogu da se realizuju, pogotovu za stavku prodaja nepokretnosti. Vlada je donijela informaciju da su spremni da otkupe nepokretnost od opštine Kolašin a dali će se to desiti u toku ove godine ili početkom naredne sa stanovišta restruktuiranja i sanacije finansija nije suštinsko pitanje, svakako ćemo imati odgovor do kraja godine, tako da je izvjesno da će se  taj dio duga koji se odnosi na poreze i doprinose za lokalnu samoupravu i javna preduzeća imati riješen do kraja ove ili početkom iduće godine. Što se tiče finansijskog zaduženja aktivnosti su rađene u saglasnosti sa Ministarstvom finansija i Komercijalnim bankama. Vlada je donijela zaključak koji omogućava da dobijemo garancije.Vjerujem da se time stiču uslovi da ovaj budžet bude realan i da ga podržimo. Ove godine možemo da potrošimo samo 90 hiljada eura na kapitalni Budžet”, rekao je Rakočević.

Predsjednica opštine Željka Vuksanović je kazala da je “ovo Predlog budžeta i da su ovdje sredstva predviđena na prihodnoj strani najviše što izvršna vlast predviđa da može da prihoduje i predlog kako će ta sredstva da se potroše. Ovo je ono što ova zajednica ako se dogovorimo i potpišemo ugovor sa Ministarstvom finansija za refinasiranje dugova, može da uradi, to je jest, mi mislimo da možemo ove godine da završimo. Da bi se dobio taj kredit kojim ćemo da vratimo sredstva koja smo sad dužni, kredit koji će biti na duži rok  i sa manjom kamatnom stopom, mi ćemo morati da ispunimo uslove u pogledu smanjenja broja zaposlenih. Dobro ćemo izanalizirati šta je to bez čega zajednica nemože i nesmije da ostane a koji su poslovi koji će u budućnosti moći da se finansiraju ako se steknu uslovi. Predlažemo realno ono šta možemo ove godine da uradimo”, kazala je Vuksanović.

Prestankom mandata dosadašnjem sekretaru skupštine Dragoljubu Mišoviću imenovana je nova sekretarka Skupštine Dragana Šćepanović.

Sjednici nijesu prisustvovali odbornici Grupe građana.

 

 

Peta redovna sjednica Skupštine Opštine Kolašin protekla je u znaku polemisanja o budžetu za 2015. godinu, kreditnom zaduženju Opštine u iznosu od 7 miliona eura i Odluci o prenosu prava prenosa svojine nad opštinskim zemljištem Vladi Crne Gore kako bi se izmirili zaostali porezi i doprinosi.

Na početku sjednice pažnju odbornika okupirala je ostavka odbornice Slađane Kršikape (SDP) na čije mjesto je imenovana Verica Aničić (SDP).

Odbornica Marta Šćepanović (DPS) je kazala da “ne može da vjeruje da će Skupština verifikovati mandate na kojem nema potpisa predsjednika opštinske izborne  komisije.”

Odbornik Bojan Zeković (SDP) je objasnio da popunjavanje odborničkog mjesta nije stvar o kojoj odlučuje OIK, već samo konstatovanje. U znak revolta odbornici DPS – a su napustili zasijedanje lokalnog parlamenta.

Predsjednica opštine Željka Vuksanović je kazala da “joj je žao što su odbornici DPS –a napustili sjednicu ali i konstatovala da kada se sklope sve kockice jasno je da su došli s namjerom da napuste sjednicu te da su zbog toga i tražili da se na samom početku prozivkom utvrdi kvorum”. Ona je konstatovala da je skupština legitimna i da može da nastavi sa radom.

Sekretar za privredu i finansije u opštini Kolašin Goran Rakočević je obrazložio predlog Budžeta za 2015.godinu koji sadrži prihode i rashode u iznosu od 11.925.438,05 €.

“Predloženi budžet je plan da bi se stekli uslovi da se javne finansije konsoliduju, odnosno izvrši restruktuiranje i racionalizacija potrošnje. Budžet je sanacionog karaktera, predvidjeli smo zaduženje od 7 miliona eura kojim bi se finansirali dugovi iz prethodnog perioda. Ovim budžetom je i planirana prodaja nepokretnosti u iznosu od 2,8 miliona eura kojim bi se finansirali dugovi koji su po protokolu sa poreskom upravom usaglašeni na dan 30.11. prošle godine. Za obje ove stavke su stečeni preduslovi da mogu da se realizuju, pogotovu za stavku prodaja nepokretnosti. Vlada je donijela informaciju da su spremni da otkupe nepokretnost od opštine Kolašin a dali će se to desiti u toku ove godine ili početkom naredne sa stanovišta restruktuiranja i sanacije finansija nije suštinsko pitanje, svakako ćemo imati odgovor do kraja godine, tako da je izvjesno da će se  taj dio duga koji se odnosi na poreze i doprinose za lokalnu samoupravu i javna preduzeća imati riješen do kraja ove ili početkom iduće godine. Što se tiče finansijskog zaduženja aktivnosti su rađene u saglasnosti sa Ministarstvom finansija i Komercijalnim bankama. Vlada je donijela zaključak koji omogućava da dobijemo garancije.Vjerujem da se time stiču uslovi da ovaj budžet bude realan i da ga podržimo. Ove godine možemo da potrošimo samo 90 hiljada eura na kapitalni Budžet”, rekao je Rakočević.

Predsjednica opštine Željka Vuksanović je kazala da je “ovo Predlog budžeta i da su ovdje sredstva predviđena na prihodnoj strani najviše što izvršna vlast predviđa da može da prihoduje i predlog kako će ta sredstva da se potroše. Ovo je ono što ova zajednica ako se dogovorimo i potpišemo ugovor sa Ministarstvom finansija za refinasiranje dugova, može da uradi, to je jest, mi mislimo da možemo ove godine da završimo. Da bi se dobio taj kredit kojim ćemo da vratimo sredstva koja smo sad dužni, kredit koji će biti na duži rok  i sa manjom kamatnom stopom, mi ćemo morati da ispunimo uslove u pogledu smanjenja broja zaposlenih. Dobro ćemo izanalizirati šta je to bez čega zajednica nemože i nesmije da ostane a koji su poslovi koji će u budućnosti moći da se finansiraju ako se steknu uslovi. Predlažemo realno ono šta možemo ove godine da uradimo”, kazala je Vuksanović.

Prestankom mandata dosadašnjem sekretaru skupštine Dragoljubu Mišoviću imenovana je nova sekretarka Skupštine Dragana Šćepanović.

Sjednici nijesu prisustvovali odbornici Grupe građana.