Posjeta Novoj Varoši

Potpredsjednici Opštine Kolašin Miodrag Bulatovic i Vasilije Ivanović sa predsjednikom Skupštine opštine Vasilijem Bulatovićem i sekretarom Skupštine Ognjenom Šćepanovićem posjetili predsjednika Opštine Nova Varoš Radosava Vasiljevića i člana Skupštine MOSI Ljubivoja Vranića, gdje su se upoznali sa izazovima organizacije MOSI igara koje su se održale u Novoj Varoši 2022. godine i razgovarali o međuopštinskoj saradnji.