POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA NVO JUVENTAS: zajedno u borbi protiv vršnjačkog nasilja

13.09.2019 Saradnja NVO Juventas

Predsjednik opštine Milosav Bulatovič i izvršna direktorica NVO Juventas, Ivana Vujović, juče su potpisali Sporazum o saradnji u sklopu projekta „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“ koji je podržan od delegacije EU u Crnoj Gori.

Kako je istakao Milosav Bulatović, brzo će biti objavljen poziv za formiranje Radne grupe za izradu Lokalnog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja u skladu sa procedurama opštine.Aktivno će biti uključena opštinska administracija a biće organizovana i javna rasprava.Sa druge strane Ivana Vujović iz NVO Juventas se obavezala da učini dostupnim podatje o istraživanju vršačkog nasillja koje su obavili tokom 2018-te godine kao i da obezbijedi ekspertsku pomoć prilikom izrade Lokalnog plana i svih aktivnosti koji to prate.Dogovoreno je i što češče prisustvo u vaspitno-obrazovnim zajednicama kako bi se na konkretan način upoznali sa stanjem vršnjačkog nasilja u školama.