Predsjednik opštine Kolašin Vladimir Martinović danas je u prisustvu potpredsjednika Opštine Vasilija Ivanovića i vd izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kolašin Miloša Pekovića otvorio radove na rekonstrukciji vodovodne mreže i priključenju rezervoara na vodovodnu infrastrukturu u Dulovinama čime će se značajno riješiti problem vodosnabdijevanja

Predsjednik opštine Kolašin Vladimir Martinović danas je u prisustvu potpredsjednika Opštine Vasilija Ivanovića i vd izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kolašin Miloša Pekovića otvorio radove na rekonstrukciji vodovodne mreže i priključenju rezervoara na vodovodnu infrastrukturu u Dulovinama čime će se značajno riješiti problem vodosnabdijevanja. 

Predsjednik Opštine je istakao da će se sanacijom kvarova i zamjenom neispravnih zatvarača i fazonskih komada u postojećim oknima eleminisati dio gubitaka, smanjiti pad pritiska u pojedinim djelovima sistema i na taj način poboljšati funkcionisanje vodovodnog sistema.

U ovom momentu u vodovodnom sistemu Kolašina u funkciji je jedan rezervoar zapremine V=800.00 m³ (tzv. stari rezervoar), koji se nalazi u Dulovinama. U njegovoj blizini izgrađen je novi rezervoar sa dvije komore zapremine V=2×1500,00=3000,00 m³. Projektom je odrađeno rešenje prema kojem će se i ovaj rezervoar uključiti u sistem. Oba rezervoara funkcionisaće kao akumulacioni. Uključenjem novog rezervoara u sistem povećaće se zapremina rezervoarskog prostora za tzv. I (nižu) zonu vodosnabdijevanja sa trenutnih 800,00 na 3800,00m³.

Na taj način, a imajući u vidu ulogu rezervoara u vodovodnom sistemu, pored povećanja zapremine rezerve vode, omogućiće se bolja i lakša regulacija neravnomjernosti potrošnje u toku dana i održavanje pritiska u distribucionoj mreži i zone. Takođe, povećanjem zapremine rezervoarskog prostora produžiće se i vrijeme u kojem sistem može da funkckioniše, odnosno u kojem će potrošači imati vodu, i u slučaju prekida dotoka vode sa izvorišta u rezervoar.

Radove izvodi firma „Geotim MNE“ koja je bila najpovoljniji ponuđač na sprovedenom postupku javne nabavke a rok za završetak radova je 60 dana.